خانه » دسته بندی پست » اس ام اس های مناسبتی » جملات مفهومی زیبا مختص روز جهانی مهربانی

جملات مفهومی زیبا مختص روز جهانی مهربانی

روز مهربانی هنگامی متولد شد که مجموعه ای از گروه های بشردوستانه در 13 نوامبر 1997 گرد هم آمدند و “اعلامیه مهربانی” را تهیه کردند. به همین ترتیب، در روز مهربانی، همه تشویق می شوند که بیانیه مشابهی ارائه دهند.

اهدای کتاب، غذا یا لباس به جامعه محلی خود راهی عالی برای جشن گرفتن روز جهانی مهربانی است. به بهانه ی 13 نوامبر این بخش از نمناک را به موضوع روز جهانی مهربانی اختصاص داده ایم، با ما همراه شوید.

تاریخچه ی روز جهانی مهربانی

بر اساس مستندات روز جهانی مهربانی ابتدا به صورت ” جنبش جهانی مهربانی ” در روز 13 نوامبر 1998 آغاز شد و سپس سازمان آن به عنوان یک سازمان غیردولتی رسمی طبق قوانین سوئیس در سال 2019 ثبت شد.

با این حال برخی معتقدند تاریخچه این گروه درست به کنوانسیون مستقر در توکیو در سال 1997 برمی گردد. در حالی که در حال حاضر، این روز یک روز غیر رسمی است، اما همچنان امید جنبش جهانی مهربانی برای دستیابی به رسمیت شناختن رسمی توسط سازمان ملل متحد باقی مانده است.

پیام تبریک روز جهانی مهربانی به انگلیسی همراه ترجمه

“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.”

happy World Kindness Day

“هیچ عملی از روی مهربانی، هرچند کوچک، هرگز هدر نرود.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”

happy World Kindness Day

“مهربانی زبانی است که ناشنوایان می توانند بشنوند و نابینایان می توانند آن را ببینند.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

A warm smile is the universal language of kindness.”

happy World Kindness Day

لبخند گرم و صمیمی زبان جهانی مهربانی است. “

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love.

happy World Kindness Day

“مهربانی در کلمات اعتماد به نفس ایجاد می کند. مهربانی در تفکر عمق ایجاد می کند. مهربانی در بخشش عشق ایجاد می کند.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Remember there’s no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end.

happy World Kindness Day

“به یاد داشته باشید چیزی به عنوان عمل کوچک مهربانی وجود ندارد. هر عملی موجی را ایجاد می کند که پایان منطقی ندارد.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

The best portion of a good man’s life is his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.

happy World Kindness Day

بهترین بخش از زندگی یک انسان خوب، کارهای کوچک، بی نام، مهربانی و عشق اوست.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

You can accomplish by kindness what you cannot by force.”

happy World Kindness Day

شما می توانید با مهربانی آنچه را که به زور نمی توانید به دست آورید. “

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Kindness is ever the begetter of kindness.”

happy World Kindness Day

“مهربانی همیشه زاده مهربانی است.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

When you carry out acts of kindness you get a wonderful feeling inside. It is as though something inside your body responds and says, yes, this is how I ought to feel.”

happy World Kindness Day

وقتی مهربانی میکنید در درون خود احساس فوق العاده ای پیدا می کنید. گویی چیزی در درون بدن شما پاسخ می دهد و می گوید، بله، این احساسی است که باید احساس کنم. “

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“A kindness received should be returned with a freer hand.”

happy World Kindness Day

“مهربانی دریافت شده باید با دست آزادتر برگردانده شود.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

Kindness makes a fellow feel good whether it’s being done to him or by him

happy World Kindness Day

مهربانی باعث می شود که انسان احساس خوبی داشته باشد چه در حق او انجام شود و چه توسط او

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

When words are both true and kind, they can change the world.

happy World Kindness Day

وقتی کلمات هم درست و هم مهربان باشند، می توانند دنیا را تغییر دهند.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

پیام های خاص برای تبریک روز مهربانی

هیچ دانی نازنینم می توانی

راحت اسرار سعادت را بدان

رمز خوشبختی انسان نسیت جز این

مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

هیچ ثروتی بالاتر از مهربانی نیست ، یادت باشه تو خیلی ثروتمندی

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

تو همان مهربانی هستی؟!

یا مهربانی همان توست؟!

نمی دانم

می دانم بی شک با هم نسبت نزدیکی دارید . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید

مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

مهربانی تزئین لحظه هاست

برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

چه کسی رسد به پایت ز محبت و صفایت

به خدا ز مهربانی در جهان یگانه هستی . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند

و آنان که محبتها و دوستیها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

سخن ائمه و بزرگان درباره مهربانی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مهربانی با مردم ، نیمی از خردمندی است.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

جملات ائمه و بزرگان درباره مهربانی

امام علی علیه السلام:لطف (مهربانی)، کلید روزی است.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام صادق علیه السلام :با همدیگر پیوستگی و نیکوکاری و مهربانی و مهر ورزی داشته باشید.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله :دو مسلمان که با تبسّم و مهربانی و درنگ با هم ملاقات کنند ، گناهانشان پیش رویشان فرو می‏ریزد.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام علی علیه السلام :چونان طبیب مهربانی باش که دوا را آن جا می نهد که سود می بخشد.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام علی علیه‏السلام :برای قلب خود ، لباسی از مهربانی به مردم و لطف و رحمت بر آنان تهیه کن!.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام علی علیه‏السلام :اگر تو را ستودند، بهتر از آنان ستایششان کن و اگر به تو احسان کردند، بیشتر از آنان به آنان ببخش. به هر حال، پاداش بیشتر برای آغاز کننده است.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

” لقمان حکیم گفت:

من سیصد سال با دارو های مختلف، مردم را مداوا کردم.

و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم.

که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست!

کسی از او پرسید:و اگر این دارو هم اثر نکرد چه؟

لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛

“مقدار دارو را افزایش بده؟! ”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامعه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.((جورج واشنگتن))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

شش راه برای جلب محبت مردم :1- صمیمانه نسبت به غیر، علاقه مند باشید. 2- تبسمی بر لب داشته باشید. 3- به یاد بیاورید که نام هر کس برای او شیرین ترین و مهمترین لغت قاموسهاست.4- شنیدن را بیاموزید، طرف خود را به شوق آورید که از خود سخن بگوید.5- با مخاطب از آنچه دوست دارد صحبت کنید.6- صمیمانه و صادقانه اهمیت او را برا ی خودش آشکار سازید.((دیل کارنگی))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

محبت خرجی ندارد، در حالی که همه چیز را خریداری می کند.((شامفور))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

به دوستانت خوبی کن، محبت شان نسبت به تو بیشتر می شود و به دشمنان خوبی کن تا دوست شوند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

یکی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه که فکر می کنید شاید بتوان به دست آورد.((کاترین پاندر))

روز جهانی مهربانی مبارک

همچنین ببینید

اس ام اس عید نوروز زیبا

اس ام اس عید نوروز زیبا  سالی به بزرگی اهورا مزدا ، به پایندگی کوروش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *