خانه » دسته بندی پست » اس ام اس های مناسبتی (صفحه 2)

اس ام اس های مناسبتی

جملات مفهومی زیبا مختص روز جهانی مهربانی

روز مهربانی هنگامی متولد شد که مجموعه ای از گروه های بشردوستانه در 13 نوامبر 1997 گرد هم آمدند و “اعلامیه مهربانی” را تهیه کردند. به همین ترتیب، در روز مهربانی، همه تشویق می شوند که بیانیه مشابهی ارائه دهند.

اهدای کتاب، غذا یا لباس به جامعه محلی خود راهی عالی برای جشن گرفتن روز جهانی مهربانی است. به بهانه ی 13 نوامبر این بخش از نمناک را به موضوع روز جهانی مهربانی اختصاص داده ایم، با ما همراه شوید.

تاریخچه ی روز جهانی مهربانی

بر اساس مستندات روز جهانی مهربانی ابتدا به صورت ” جنبش جهانی مهربانی ” در روز 13 نوامبر 1998 آغاز شد و سپس سازمان آن به عنوان یک سازمان غیردولتی رسمی طبق قوانین سوئیس در سال 2019 ثبت شد.

با این حال برخی معتقدند تاریخچه این گروه درست به کنوانسیون مستقر در توکیو در سال 1997 برمی گردد. در حالی که در حال حاضر، این روز یک روز غیر رسمی است، اما همچنان امید جنبش جهانی مهربانی برای دستیابی به رسمیت شناختن رسمی توسط سازمان ملل متحد باقی مانده است.

پیام تبریک روز جهانی مهربانی به انگلیسی همراه ترجمه

“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.”

happy World Kindness Day

“هیچ عملی از روی مهربانی، هرچند کوچک، هرگز هدر نرود.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”

happy World Kindness Day

“مهربانی زبانی است که ناشنوایان می توانند بشنوند و نابینایان می توانند آن را ببینند.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

A warm smile is the universal language of kindness.”

happy World Kindness Day

لبخند گرم و صمیمی زبان جهانی مهربانی است. “

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love.

happy World Kindness Day

“مهربانی در کلمات اعتماد به نفس ایجاد می کند. مهربانی در تفکر عمق ایجاد می کند. مهربانی در بخشش عشق ایجاد می کند.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Remember there’s no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end.

happy World Kindness Day

“به یاد داشته باشید چیزی به عنوان عمل کوچک مهربانی وجود ندارد. هر عملی موجی را ایجاد می کند که پایان منطقی ندارد.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

The best portion of a good man’s life is his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.

happy World Kindness Day

بهترین بخش از زندگی یک انسان خوب، کارهای کوچک، بی نام، مهربانی و عشق اوست.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

You can accomplish by kindness what you cannot by force.”

happy World Kindness Day

شما می توانید با مهربانی آنچه را که به زور نمی توانید به دست آورید. “

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“Kindness is ever the begetter of kindness.”

happy World Kindness Day

“مهربانی همیشه زاده مهربانی است.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

When you carry out acts of kindness you get a wonderful feeling inside. It is as though something inside your body responds and says, yes, this is how I ought to feel.”

happy World Kindness Day

وقتی مهربانی میکنید در درون خود احساس فوق العاده ای پیدا می کنید. گویی چیزی در درون بدن شما پاسخ می دهد و می گوید، بله، این احساسی است که باید احساس کنم. “

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

“A kindness received should be returned with a freer hand.”

happy World Kindness Day

“مهربانی دریافت شده باید با دست آزادتر برگردانده شود.”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

Kindness makes a fellow feel good whether it’s being done to him or by him

happy World Kindness Day

مهربانی باعث می شود که انسان احساس خوبی داشته باشد چه در حق او انجام شود و چه توسط او

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

When words are both true and kind, they can change the world.

happy World Kindness Day

وقتی کلمات هم درست و هم مهربان باشند، می توانند دنیا را تغییر دهند.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

پیام های خاص برای تبریک روز مهربانی

هیچ دانی نازنینم می توانی

راحت اسرار سعادت را بدان

رمز خوشبختی انسان نسیت جز این

مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

هیچ ثروتی بالاتر از مهربانی نیست ، یادت باشه تو خیلی ثروتمندی

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

تو همان مهربانی هستی؟!

یا مهربانی همان توست؟!

نمی دانم

می دانم بی شک با هم نسبت نزدیکی دارید . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید

مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

مهربانی تزئین لحظه هاست

برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

چه کسی رسد به پایت ز محبت و صفایت

به خدا ز مهربانی در جهان یگانه هستی . . .

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند

و آنان که محبتها و دوستیها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

سخن ائمه و بزرگان درباره مهربانی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مهربانی با مردم ، نیمی از خردمندی است.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

جملات ائمه و بزرگان درباره مهربانی

امام علی علیه السلام:لطف (مهربانی)، کلید روزی است.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام صادق علیه السلام :با همدیگر پیوستگی و نیکوکاری و مهربانی و مهر ورزی داشته باشید.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله :دو مسلمان که با تبسّم و مهربانی و درنگ با هم ملاقات کنند ، گناهانشان پیش رویشان فرو می‏ریزد.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام علی علیه السلام :چونان طبیب مهربانی باش که دوا را آن جا می نهد که سود می بخشد.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام علی علیه‏السلام :برای قلب خود ، لباسی از مهربانی به مردم و لطف و رحمت بر آنان تهیه کن!.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

امام علی علیه‏السلام :اگر تو را ستودند، بهتر از آنان ستایششان کن و اگر به تو احسان کردند، بیشتر از آنان به آنان ببخش. به هر حال، پاداش بیشتر برای آغاز کننده است.

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

” لقمان حکیم گفت:

من سیصد سال با دارو های مختلف، مردم را مداوا کردم.

و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم.

که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست!

کسی از او پرسید:و اگر این دارو هم اثر نکرد چه؟

لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛

“مقدار دارو را افزایش بده؟! ”

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامعه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.((جورج واشنگتن))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

شش راه برای جلب محبت مردم :1- صمیمانه نسبت به غیر، علاقه مند باشید. 2- تبسمی بر لب داشته باشید. 3- به یاد بیاورید که نام هر کس برای او شیرین ترین و مهمترین لغت قاموسهاست.4- شنیدن را بیاموزید، طرف خود را به شوق آورید که از خود سخن بگوید.5- با مخاطب از آنچه دوست دارد صحبت کنید.6- صمیمانه و صادقانه اهمیت او را برا ی خودش آشکار سازید.((دیل کارنگی))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

محبت خرجی ندارد، در حالی که همه چیز را خریداری می کند.((شامفور))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

به دوستانت خوبی کن، محبت شان نسبت به تو بیشتر می شود و به دشمنان خوبی کن تا دوست شوند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

روز جهانی مهربانی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

یکی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه که فکر می کنید شاید بتوان به دست آورد.((کاترین پاندر))

روز جهانی مهربانی مبارک

اس ام اس صبح بخیر زیبا + پیامک صبح بخیر گفتن

بی خیال تمام دلواپسی هایمان
به موسیقی دلنواز گوش کن
فنجانت را سر بکش
و بگذار آن قدر حالمان خوب باشد که
یادمان برود امروز چند شنبه است

صبح بخیر

 

اس ام اس صبح بخیر زیبا

 

همرنگ سپیده و سپیدار شوید
مشتاق درود و مست دیدار شوید
روشن شده چشم آسمان، صبح بخیر !
در می زند آفتاب بیدار شوید

 

متن و نوشته زیبا برای شروع روز جدید

 

در این صبح زیبا
امیدوارم خداوند براتون
سبد سبد اتفاقات خوب
و خوش رقم بزنه و
حال دلتون مثل گل
تازه و باطراوت باشه
و روزتون به شادی شب بشه

 

پیامک صبح بخیر گفتن

 

صبح آمده غمهای جهان دور بریز
در نغمه‌ی هر پرنده ای شور بریز

لبخند بزن درود کن با گل سرخ
خورشید من از پنجره‌ات نور بریز

صبح بخیر

 

متن زیبای ظهر بخیر

 

ظهرتون پر از
شادے‌هاي‌ بی دلیل
دل تان ڪَرم از آفتاب امیـد
ذهنت ان پر از افڪار پاڪ
قلبتان مملو از مهرباني
ظهرتون بخیر‌ و شادی

 

 

درود صبح شده، شیشه مه گرفته ی زندگیت را پاک نمی کني؟ منظره قشنگی در انتظارته… امروز، نخستین روز بقیه ی زندگی توست.

 

اس ام اس صبح بخیر

 

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر
لبتون خندون
دلتون بی غم
زندگیتون پر از عشق و امید

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن

 

صبحی دیگر رسید و من در انتظار تو چشم میگشایم و دلم لبریز است از دیدن خورشید جانم تا جان ببخشد و ذوب کند یخهای کسالت و اندوه را تو با چشمانت زندگی و شادی را برایم به ارمغان می اوری ساده می ایی و پر شکوه و چه می داني از غوغا و بلوایی که به پا می کني دردرونم . چشانم سخت تورا میجویند ای جاری زلال . ای تابیده بر دلت مهر. و من بازهم از دستانت شکوفه مهربانی میچینم امروز .

 

اس ام اس سلام کردن

 

صبح دل انگیز تو ای یار بخیر
صبح زیبای تو پر نعمت و پر کار، بخیر

خنده برلب بزن ای دوست که زیبا بشوی
ای که با خنده شود روز تو پر بار، بخیر

صبح بخیر

 

 

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک هاي‌ هر روزت…
دوباره امروز متولد شدي “آدم”
پس مبارک باد هر روزت…
« صبحتون بخیر دوستان»

 

صبح به خير گفتن

 

سلاااااااام دوستان
سلاااااااام زندگی
عجب صبحی است امروز
زیباترین صبح خدا در حال آغاز است
سلااااااام ای شاهکار خلقت

 

متن صبح بخیر گفتن

 

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ بستم …
و باز،باز کردم
این صبح ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ …
ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ …
ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ عزیز،عزیزی
درود عزیزم.صبحت بخیر

 

 

اين گل‌هاى زيبا تقدیم بشما
که نه صدایی از شما دارم
و نه تصویری ولی موج
انرژی مثبت‌تون قد یه دنیاست
مـهرتون پایدار،روزتون بخیر

 

 

مهربان کـه باشی
خورشید از سمت قلب تو
طلوع خواهد ڪرد
و صبح مگر چیست
جز لبخند مهربانت

درود صبح زیباتون عالی

 

 

امروزتون عالی
ازخداوند برایتان
یک سبدحال خوب
یک دنیا خیر و برکت
یک آسمان نیک نامی و
یک عمرسرفرازی خواهانم

 

 

به نام یکتای بی‌همتا

درود صبح بخیر دوستان

شنبه‌تون پر از خبر های خوب

 

 

لذت انچه راکه امروز داری
با آرزوی آنچه نداری خراب نکن
روزهایی که می‌روند
دیگر باز نمیگردند
یک روز بدون خنده،

یک روز اتلاف شده است

 

 

خدای مهربانم
روزى زیبا برای
دوستانم بساز
پر از خیر و برکت
و شادی و نشاط
روزتون گـلبــارون

 

 

خــــدایا
با نام تو آغاز میکنم
شروع هر لحظه را
ای که زیباترین
علت هر آغاز تویی
امـروزم را
یارو یاورم بـاش
ای خدای مهربان

 

متن صبح بخیر زیبا

 

“صبح”
یعنی بوی گل مریم
که سراسر شب را پر کرده بود
و حالا با نوازش حس بویایی ات
بیدارت میکند…
“صبح”
یعنی آغاز؛
آغاز یک عبور
ودریچه یک”درود” …
گوش کن! …
در نبض کودکانه ی صبح،
این راز برکت است که مینوازد…
به حرکت درود کن …

 

صبح آمده غمهای جهان دور بریز
در نغمه‌ی هر پرنده ای شور بریز

لبخند بزن درود کن با گل سرخ
خورشید من از پنجره‌ات نور بریز

صبح بخیر

 

پیامک هاي‌ عاشقانه و صبح بخیر گفتن

 

درود صبح بخیر دوستان
انوار طلایی خورشید نوید مهربانی ولطف پروردگار را می دهند
که در این روز زیبا به روی همگی مالبخند می زند
بیاید به یک دیگر لبخند بزنیم وصبحی پرازعشق ومهربانی را آغاز کنیم
که عشق منشا درمان همه ی دردهای بشریست .
صبح همگی بخیر روز خوب و سرشار از شادی برای همگی مان آرزو دارم .

 

صبح بخیر عاشقانه

 

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

 

روز دیگری آغاز شد
ساعت دلت را بر روی شادی تنظیم کن
تا با هر تیک تاکش لبخند بزنی
و به یاد داشته باش
شادی بزرگ ترین هدیه امروز توست

صبح بخیر

 

عکس نوشته هاي‌ صبح بخیر

 

پروردگارم …
شکوفایی روزت را سپاس می گویم که تاریکی شب را پایان می بخشد
و تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛
در این میان این “من” هستم که بالا می‌روم؛
پایین می‌آیم ؛
خوشحال و غمگین می‌شوم؛
تهی و سرشار میشوم و باز….
همان میشوم که بودم،
پروردگارم بندگی ام را بپذیر.
با یه بغل هوای تازه
درود،صبح زیباتون بخیر

 

صبح به خير گفتن

 

یک استکان بوسه داغ…
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه…
یه پیاله گل سرخ…
یه کف دست نان صداقت…
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود…
این صبحانه”عشق”است باتو خوردن صفا دارد…”صبح نازت بخیر عشقم”

 

 

یه فنجان چای محبت
با شیرینی معرفت و دوستی
تقـدیم هـمه دوستان
درود روزتون بخیر و شادی

 

 

بنام نامت و باتوڪل
به اسم اعظمت
میگشایم دفتر امروزم را
باشد ڪہ در پایان روز
مهر تایید بندگی
زینت دفترم باشد
صبحتون پراز نگاه خـدا

 

 

مهربان کـه باشی
خورشید از سمت قلب تو
طلوع خواهد ڪرد
و صبح مگر چیست
جز لبخند مهربانت

درود صبح زیباتون عالی

 

نسیم و باغ انگور و ترانه
هوای صبح و سنتور و ترانه
سماور جوش و قوری قل قل شعر
بفرما چایی و نور و ترانه

صبح بخیر

 

 

بنام خدای سمیع وبصیر
خطاپوش بخشنده بی نظیر

بنام خدای علیم وحکیم
رحیم وبسیط وشریف ونعیم

بنام خداوند وجد وسرور
پدیدآور عشق واحساس وشور

 

اس ام اس صبح بخیر گفتن

 

اين صبح شورانگيزِ مست
صبح طرب خيزي كه هست؛
آئينه ی مهر خداست
يك جلوه ازآئينه هاست
برخيز و درآئينه ها لبخند را آغاز كن
خورشيد “روز”آورده است
در رابه رويش بازكن
آه ای خداي صبح نو
پروردگارِ روشني!
شكرت كه در قلب تؤام
شكرت كه در قلب مني…
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺑﺎشه

 

صبح به خير گفتن

 

صبح‌ها وقتی خورشید در می آید
متولد بشویم …
آسمان را بنشانیم
میان دو هجای هستی …
ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم

صبح بخیر

 

 

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنی با یه دنیا امید + یه بغل آرزوی قشنگ + کلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم …

 

متن صبح بخیر زیبا

 

درود من . . . . به پیچکی که صبح دست سبز او . . . به سوی آسمان بی کران دراز میشود
درود من . . .به ان پرنده سپید و شادمان . .. . که در سپیده با نسیم . . . ترانه ساز می‌شود

 

پیامک های عاشقانه و صبح بخیر گفتن

 

هوای صبح را
از همه ی سو نفس می‌کشم.
دستی بر شاخساران بلند نیایش ‌
و دستی به هیاهوی روزی
و دغدغه نان،
لابه لای دقایق رها ساخته ام.
پروردگارا!
با نخستین قدم هایم بر جاده هاي‌ صبح،
نامت را عاشقانه زمزمه می‌کنم.
کوله بار تمنایم خالی است
و موج سخاوت تو، همان‌ گونه جاری.
نمی‌ایستم از حرکت
تا باران مهربانی ات نایستد.
سپاس و ستایش از ان توست که
با چنگ خورشید در پرده شب زده ای،
و صبح را …
چون جلوه جبروت خویش ؛
بر عالم گسترده ای…. امیدوارم انچه بر دلت جاریست و بر فکرت باقی ،برایت روایت شود..

 

 

صبح بيا تا كه غزل نوش كنيم
آواى خوش چکاوكان گوش كنيم
برخيز كه خورشيد طلوع كرد به مهر
هر نكته بجز عشق فراموش کنیم

صبح بخیر

 

اس ام اس های زیبا از تبریک نیمه شعبان 98

مطالب داغ
مطالب تازه
تبلیغات
عکس خنده
عاشقانه
تماس با ما

عکس خفن مهران مدیری و همسرش

بیوگرافی ریحانه پارسا و همسرش مهدی کوشکی

بیوگرافی زیباترین مرد جهان

آموزش کسب بیت کوین رایگان

عکس لو رفته احسان علیخانی و همسرش

بیوگرافی دنیا جهانبخت و همسرش

گالری انواع عکس
مجله خبری روز
مطالب جالب
دنیای پوشاک
آرایش و زیبایی صورت
آرشیو اس ام اس
اخبار سینما
آموزش انواع آشپزی
دنیای مد
نکات خانه داری
سلامت و بهداشت
ازدواج و همسرداری
مذهبی
گردشگری
مشاوره و روانشناسی
موبایل و کامپیوتر

تعبیر خواب

سال 1400 چه حیوانی است؟ لحظه تحویل سال 1400

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

انواع تعبیر خواب برنج | دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟

اس ام اس روز پدر بسیار زیبا برای پدران فوت شده

اس ام اس روز پدر بسیار زیبا برای پدران فوت شده

 

احتیاجی به تسبیح نیست …
دستانت را که به من بدهی …
با انگشتانت ذکر دوست داشتن میگویم …
پدرم ، دستانت ، چشمانت وصدایت را عاشقانه دوست دارم …
بیاد همه ی *پدرانی*که امسال و سال های قبل بین ما نبود این روز تبریک میگم وروحشون شاد. پدر عزیزم جات خیلی خالیه روزت مبارک پدر جانم

 

اس ام اس روز پدر

 

پدر مرا ببخش
مرا ببخش که هرگز برای نبودت جلوی دیگران اشک نریختم که نکند دلشان بگیرد
مرا ببخش که عشقت به تو را پنهان کردم تا نخواهند دیگران ناراحت شوند
مرا ببخش که دلتنگیهایم برایت را پنهان کردم تا دیگران نفهمند و غم و غصه بخورند
مرا ببخش
اما من دوستت دارم
روزت مبارک فرشته قلب من
ای کاش کنارم بودی همین یک شب را
شادی روح تمامی پدران رفته صلوات

 

اس ام اس روز پدر برای پدران فوت شده

 

دلم برای روزهایی تنگ است که میدانم باز نخواهند گشت…
برای پدرم که دیگر حضورش را احساس نخواهم کرد…
به راستی که چه زود دیر میشود..

پدرم روزت مبارک

 

پیام تبریک برای روز پدر فوت شده

 

پدرم ﺳﻼﻡ
ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ؟
پدر ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ
ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﺩﺏ ﺑﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ
ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ
ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻮﻡ
پدرم ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺁﺭﺯﻭ ﺷﺪ
جا داره روز پدر رو به تمام پدرانی که اسیر خاک شدند و اکنون در جمع ما نیستند تبریک بگوییم
شادی روح تمامی پدران اسمانی

 

متن تبریک روز پدر

 

انشا ا… اگه روزی پدر شدید”تا بچه تون کوچیکه دستشا بگیرید و با هم قدم بزنید،بزرگتر که شد دیگه اجازه نمیده” الان دست بچم را که میگیرم دلم برا دستای پدرم تنگ میشه.

پدر عزیزم پیشاپیش روزت مبارک.

 

متن زیبا در مورد پدر فوت شده

 

ای پدر ای با دل من همنشین
ای صمیمی، ای بر انگشتر نگین
در صداقت برتر از ایینه ایی
در رفاقت با دل بی کینه ایی
بابا ی عزیزم هنوزم تو رفاقتت حساب میکنم بیا تو خوابم که خیلیییییییی دلتنگتم
روح همه پدرای آسمانی شاد

 

پیام تبریک روز پدر برای پدر فوت شده

 

پدرم جای تو خالی
روزت مبارک
بدان همیشه یادت در قلبم زنده خواهد ماند

 

اس ام اس غمگین روز پدر

 

پدر خوبم
گرچه جسم تو در کنارم نیست اما
همواره یاد و خاطرات تو را گرامی میدارم
روحت شاد و روزت مبارک

 

متن تبریک روز پدر و مرد

 

پـــــ مثــل پــــدر
همــانکـــه نبــودنـش مــرگــــ غــرورمــان
را رقـــم زده
وجـــای خـالـــی اش انـــدوه بـــار

بـــر ســـرمـان هــوار میـکــشد.
کـــاش مـــاهـــم پــــدرداشـتـیــم تــا
بــه جـای خـیــراتــ هـدیــه مـیـخـریـدیــم
و بـــه جــــای روزتـــ مـبـارکـــ پــــدر،
نـمـیـگـفـتـیــم : روحـــت شـــــــادپـــــــــــــــدر
برای شادی روح همه پدران در گذشته صلوات

 

اس ام اس روز پدر برای پدران فوت شده

 

به پاس اولين بوسه اي كه پدرم به رسم مهر در اولين ساعات تولد به گونه ام زد و من نفهميدم:
و به ياد سوزنده ترين بوسه ي اخر كه من به رسم وداع به صورتش زدم و او نفهميد:
يادش را گرامي ميدارم
نثار روح همه ي پدراني كه ديگر بين ما نيستند فاتحه اي قرائت كنيم

 

در ادامه بخوانید :

 

اس ام اس تبریک روز پدر جدید

 

اس ام اس های جدید تبریک روز پدر و روز مرد

 

کاریکاتورهای جالب و بامزه روز مرد و روز پدر

پیام تبریک ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

مجموعه: اس ام اس های جالب

پیام تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

دار و ندار حضرت دادار مجتباست

سبط نبی ومخزن الاسرار مجتباست

گویند هر کسی نظری سویش افکند

کافر شود که احمد مختار مجتباست

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


پیامک ولادت امام حسن مجتبی

 

گل زهرا دخیلَک تولدت مبارک

گل زهرا گل زهرا…

نیمهٔ ماه قرآن،سوره رحمت اومد

حسن اومد به دنیا،غم عالَم سر اومد

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


ولادت امام حسن مجتبی

 

خنده بر لب زمین و آسمونا

اومده گل پسر علی و زهرا

سبط مصطفی کریم آل طاها

نوه ی اول طاها ،پسر اول زهرا

ولادت امام حسن مجتبی مبارک

 


جملات تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

یا مجتبی ای گل بی قرینه 

مهر ولایتت بود به سینه

کریم عالم گل زهرا حسن

دارم به دل آرزوی مدینه 

مولا حسن کریم عالم مدد

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

  


پیام ولادت امام حسن مجتبی

 

ای ابتدای سورۀ کوثر خوش آمدی

ای اولین حسین پیمبر خوش آمدی

تو آمدی و شاخۀ طوبی ثمر گرفت

آخر دعای سبز پیمبر اثر گرفت

ولادت امام حسن مجتبی گرامی باد

  


اس ام اس ولادت امام حسن مجتبی

 

پسر ارشد فاطمه آمد

به جهان نور چشم همه آمد 

شب میلاد نور دل حیدر

به لب اهل دل زمزمه آمد

آمده دنیا حسن گل زهرا

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


ولادت امام حسن مجتبی

 

دل شده کانون وفا زقدوم حسن مجتبی

سرزده ازبیت علی مه حق نیمه ی ماه خدا

روی حسن جلوه کنان شده درخانه ی شیر خدا

آیت رحمان ورحیم آمده عیدکریم ابن کریم آمده

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


 ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

 

در عالمین ، شد جلوه گر، طراوت لاله و سنبل

امشب بر مولا، خدای اعلی، پسر داده یه دسته ی گل

اومده دنیا حضرت مجتبی

خندان و شاده حضرت مصطفی

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

  


 پیامک ولادت امام حسن 

 

ماه مهمونیِ ، خدای رحیم اومد 

ساقی باده ای ده ، که شبِ کریم اومد 

کار من در زدن ، درِ خونه ی یار کریم 

تا دلبر پر زدن ، زیارت دلدار کریم 

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


ولادت امام حسن مجتبی

 

مولا مولا ، شب ولادت 

بر ما برما ، کن عنایت

دل چه بی قراره ، میون سینه 

رسم عاشقیِ ، دلا همینه 

ای که می بره دل ، گوشه ی چشمت 

یه عنایتی کن ، بریم مدینه 

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


پیام ولادت امام حسن مجتبی

 

پسر ارشد فاطمه آمد

به جهان نور چشم همه آمد 

شب میلاد نور دل حیدر

به لب اهل دل زمزمه آمد

آمده دنیا  حسن گل زهرا

چشم تو روشن یا حضرت مولا

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


جملات تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

ماه رحمت آمد،مایه عزت آمد

حسن ابن حیدر شافع امت آمد 

سر زده دوباره خورشید دین و قرآن 

عالم از قدوم حسن شده گلستان 

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

 


 پیامک ولادت امام حسن مجتبی

 

امشب مدینه غرق نور گشته وادی طور

خانه زهرا و علی غرق شادی و شور

نیمه ماه خدا  سرزده ماه ولا 

ذکر همه عالم است یا حسن مجتبی

ولادت امام حسن مجتبی مبارک باد

  


ولادت امام حسن مجتبی

 

در نیمه ی ماه خدا دل شد معطّر

از عطر نام ِ مجتبی آن سبط اکبر

آمد به دنیا،محبوب دلها،فرزند حیدر،دلبند زهرا

شد غرق شادی عالَم سراسر،ا… و اکبر ا… و اکبر

ولادت امام حسن مجتبی مبارک

 


پیام تبریک ولادت امام حسن مجتبی

 

نیمه ی ماهه مبارک،افطاری مهمون یاریم

سر سفره ی کریمش،قرار عاشقی داریم

از می ناب حسن میزنیم و مست میشیم

با دم مولا حسن عاشق یکدست میشیم

 ولادت امام حسن مجتبی گرامی باد

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته 

 

پیام تبریک تولد به بهترین مامان دنیا

مادران در زندگی هر فردی هدیه بزرگی برای فرزندانشان هستند هدیه ای که سرشار از عشق و محبت و ایثارگری است و همیشه این عشق و فداکاری را بدون چشم داشت وقف و ارزانی فرزندانش می کند.

قدردانی از تمام مهربانی های مادران از طرف فرزندان شاید گوشه ای از زحمات آنها را جبران کند بنابراین پیشنهاد میکنیم در مناسبت های مختلف حتی با ارسال یک متن احساسی قدردان خوبی های آنها باشید.نمناک در این بخش از سرگرمی گلچینی از پیامک های تبریک تولد مادر را گردآوری کرده و در اختیار شما کاربران گرامی قرار داده است با ما باشید تا به اتفاق هم این پیامک ها را بخوانیم و با ارسال آنها به مادرانمان در این روز خاص و ویژه باعث خوشحالی آنها شویم.

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادر عزیزم

زیبایی عشق

پاکی صداقت

اوج مهربانی و نهایت آرامش

همه در کنار تو

برایم معنی پیدا کرده است

سالروز تولدت را

تبریک میگویم 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

امروز خورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت 

قلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت 

فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک … 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادرم، اگر از من بپرسند که بهترین جای جهان کجاست، جواب من آغوش توست

آرزو می کنم همیشه سلامت و شاد باشی

تولدت مبارک

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تو عشقی هستی که تا ابد در قلب من پایداری مادر مهربانم

با یک دنیا عشق تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

از تو مهربان بابت تمام اذیت هایی بچگی معذرت میخواهم 

امیدوارم قلبت هیچگاه از من گله مند نباشد.تا من همیشه خوشبخت باشم 

زیباترین و پاکترین قلب را داری.. 

و من هنوز نتوانستم ذره ای عین تو با گذشت باشم 

عاشقت هستم، تولدت مبارک مادر خوبم! 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

هر وقت کار درستی در زندگی انجام می دم

یادم می یاد این تو بودی که انجام دادن اون ها را به من آموختی 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

حضور خوب تو به خونمون صفا میده

صدات وقتی که می پیچه به قلب هامون جلا میده

اگه روزی همه گل ها یاسمن باشه

دلم می خواد تمومش به پای مادرم باشه

مادر خوبم تولدت مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادر عزیزم

واژه ها نمی تونن توصیف کنند که چقدر برای من خاص هستی

تولدت مبارک و زندگی ات پر از شادی 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادر خوبم

هر سال تو برنده جایزه “بهترین مادر دنیا” می شی

هیچ کس نمی تونه جای تو رو تو قلب من بگیره

مهم ترین زن زندگی من هستی

تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

روزی که تولد تو باشد قشنگ ترین روز خداست

آرزوی من خنده ی همیشگی روی لب های توست مادر عزیزم

تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

هر روز و هر لحظه سپاس گزار عشق تو هستم

تولدت مبارک مادر دوست داشتنی ام

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامان جون

تو یک قلب بزرگ و دوست داشتنی داری

تو شایسته ی بهترین ها در این دنیا هستی

برای تو عشق، شادی، سلامتی، خنده، و شگفتی بسیار آرزو می کنم

تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامان قشنگم تو قوت قلب منی برای بودن تو این دنیا

با تو همه ی سختی ها قابل تحمله

تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامان خوشگلم یه لبخند تو برای شادی یک عمر من کافیه

تولدت مبارک بهترینم

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

دفترچه ی خاطرات قلبم را که خالی از عشق و یکرنگی بود 

سرشار از عشق و محبت کردی ، نازنیم، زیباترینم 

حضور گرم و همیشگی ات را هزاران هزار بار سپاس می گویم 

تولدت مبارک مادر خوبم 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تو فرشته ی منی، نور منی، تو ستاره راهنمای من در لحظات تاریک زندگیم هستی مادر

ممنون که زندگیم رو پر از معنی و مفهوم کردی

تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامان خوبم ببخش اگه هدیه ی قابلی ندارم که بتونه ذره ای از خوبی هات رو جبران کنه

فقط می تونم بگم تا ابد عاشقتم. تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادر ای والاترین رویای عشق

مادر ای دلواپس فردای عشق

مادر ای غمخوار بی همتای من

اولین و آخرین معنای عشق

تولدت مبارک

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادرم تو برای من همیشه الگو بودی و هستی من همیشه باورت دارم. ازت ممنون برای این که بهترین مادر دنیا هستی تولدت 

مبارک مامان جون. 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

امروز تولد اولین زنی هست که عاشقش شدم

تولد مادر عزیزتر از جانم که تا ابد و بی نهایت دوسش دارم

عشقم تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامان جونم، کنار تو بودن به زندگی من معنی می ده

تولدت مبارک عزیزم 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادر کسیست که جای همه را میتواند پر کند ولی هیچ کس جای او را نمی تواند پر کند 

مادرم تولدت مبارک

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادرم آغوش تو تجربه ی آرامش است

و تولدت نوید بخش بهاری دیگر در زندگی من

تولدت مبارک مادر مهربانم 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

حتی اگر هر سال پیرتر شوی، اما در قلب من جوان تر خواهی شد. معلم من، دوست من، زندگی من،

بهترین مادر دنیا تولدت مبارک. 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامان نازنینم!

عشق تو مثل سوپ مقوی برای روح سرماخورده منه

دوستت دارم، تولدت هزار بار مبارک!

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

خانه ما خانه است تنها به این خاطر که

فرشته ای به اسم “مادر”

در آن حضور دارد 

تولدت مبارک ملکه زندگی من! 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامانم

امروز بهترین روز خدا برای جشن گرفتنه

ممنونم به خاطر صبر و تحمل و عشقی که برای من داشته ای

آرزو می کنم همیشه سلامت و شاد باشی

تولدت مبارک! 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تو بهترین معلم دنیا هستی

به من زندگی کردن را آموختی

و یاد دادی که چگونه در همه لحظاتم مثبت بیندیشم

به خاطر همه چیز از تو ممنونم مادر!

تولدت مبارک

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادرم

کوچک ترین لبخند تو کافیست

تا احساس کنم جهان در دست های من است

تولدت مبارک! 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تو روشنی تاریک ترین روزهای زندگی من هستی

ممنونم که همیشه به خاطر من اینجا بوده ای

تولدت مبارک مامان دوست داشتنی من! 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

اگرچه ظاهری زنانه و ظریف داری اما قوی ترین انسانی هستی که در زندگی ام شناخته ام

و تنها آرزویم، دیدن درخشش چشمان تو از شادی است

تولدت مبارک مادرم! 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مادر دست کودکش را فقط برای یه دوره کوتاه در زندگی اش می گیرد اما

تا ابد قلب فرزندش را در آغوش خواهد داشت.

روز تولدت پر از شادی مادر خوبم!

 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تولدت مبارک به زنی که لحظه های شادی زندگیش را فدا کرد تا من بتوانم آن ها را در زندگیم داشته باشم

تولدت مبارک مامانی من 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تولد مادرمه و من بی نهایت خوشحالم

امیدوارم همیشه سایه ات بالا سر من باشه مادر عزیزم

تولدت مبارک 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تقدیم به کسیکه شکفتن هیچ گلی 

زیباتر از لبخند او نیست 

جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر! 

کردن به تو و به یاد آوردن تمام خوبیهایت است 

سالروز تولدت مبارک مادر خوبم 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

بوسه به دستان نوازشگر تو می زنم و از تو به خاطر تمام مهر و محبت ات سپاسگزارم مادر عزیز تر از جانم

تولدت مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

تولدت مبارک مادر عزیزم!

تو فرشته ای هستی که از بهشت آمده ای

برای تمام کارهایی که برایم انجام دادی سپاس گزارم 

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_ 

مامان خوبم!

مهم نیست کجا بروم، چه کاری انجام دهم و چقدر با تو فاصله داشته باشم

بخش بزرگی از قلب من همیشه جایی هست که تو هستی

و آن جا بی شک بهشت روی زمین است

یعنی خانه!

تولدت مبارک

اس ام اس خدمت سربازی جدید

اس ام اس خدمت سربازی جدید

سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها…

اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود نداره!

 

دلتنگی های سربازی

 

چه ۸۰۰ کیلومتر و چه ۸ متر!

سلامتی سربازی که به خاطر خانوادش

شونه اي که براش گذاشته بودند با خودش برد

هر چند مویی نداشت

 

پیامک خدمت سربازی

 

از ان روزی که سربازی بپا شد / ظلم بر ما نشد بر دختران شد

بسوزد ان که سربازی بپا کرد / تمام دختران را چشم به راه کرد

 

عکس پروفایل سربازی
 

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند لباس شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را

 

اس ام اس های سربازی رفتن

 

سلامتی سربازی که شب ها تا صبح تو خلوت تنهای پست دادن اشک میریزه و سختی میکشه!
به امید این‌که ي روز به عشقش میرسه…
ولی
بی خبر از این‌که عشقش شب ها زود میخوابه تا از قرار فرداش جا نمونه…

 

عکس پروفایل رفتن خدمت سربازی

 

غضنفر میره سربازی تو صف بوده سروانه میگه :به چپ چپ به راست راست

میبینه غضنفر همینجوری وایستاده میگه :تو چرا به فرمانم عمل نمی‌کنی؟

غضنفر میگه :جناب سروان شما اول تصمیم قطعی بگیر بعد من انجام میدم.

 

اس ام اس سربازی رفتن

 

مورد داشتیم پسره ۱۸ ماه رفته سربازی

همین حالا ۴ سال و ۳ ماه که یه ریز داره خاطره تعریف میکنه تازه وسطاشه…

 

 

پیامک طنز سربازی

 

خدا سربازی رو گذاشت تا بلکه پسرا ادم بشن
دخیا دس دس دس
ولی واسه دخترا سربازی نذاشت چون دخیا ادم بشو نیست
پسرا دس هورا
آخه شما کجای دنیا دیدین که فرشته ها ادم بشن هان؟
دخیا جیغ و هورا و کف مرتب!!

 

عکس پروفایل سرباز

 

به صف کردند تراشیدند سرم را

لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان

که امشب کردی تو مرا نگهبان

 

نوشته های زیبا برای سربازی

 

غضنفر سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: اي بابا، من که ازینا چهارتا دارم! …

 

 

 

عشقم رفته سربازی

به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است

 

 

عکس نوشته های سرباز و عشق و دلتنگی

 

هرروز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

توی دیگ عدس ؛ افتاده یک مگس

بخورم ؛ نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم

 

متن های سربازی رفتن

 

سر پستم رسیدم خوابم آمد – محبت هاي‌ مادر یادم آمد

نوشتم نامه اي با برگ چایی – کلاغ پر می روم مادر کجایی

نوشتم نامه اي با برگ انگور – جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

 

 

نوشته های سربازی

 

به عضنفر میگن چرا میری سربازی؟ میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش

 

عکس عاشقانه سربازی

 

گفتن سربازی میشه ۲۴ماه

منم که ۱سال وقت دارم تا رفتن به سربازی

بعدش این‌که گفتن به تعداد هر بچه ۳ماه کسری میدن

لطفا خانمی که میتونه در نخستین زایمان ۸قلو بدنیا بیاره برام پیدا کنید

 

 

اس ام اس سرباز

 

از ان روزی که سربازی بپا شد / ظلم بر ما نشد بر دختران شد
بسوزد ان که سربازی بپا کرد / تمام دختران را چشم به راه کرد

 

سرباز وطن

 

تو پادگان چشمات راه رفتم بی معرفت….سهم من از عشقت کلاغ پر بود؟؟!!!؟

 

عشق سرباز

 

نظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردو گاه قلبت…

منم یه اسیر جنگی…تو منو شکنجه میدی…

توی این قلعه ي سنگی.

 

دوری از خانواده و عشق سرباز

 

ازدواج تنها جبهه ایست که می‌توان شب ها با دشمن دریک سنگر خوابید!

 

نوشته های زیبای سربازی

 

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع !

حالا که وارد شدي ؛ خروج ممنوع !!

 

عکس پروفایل برای سرباز

 

خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه !

امیدوارم همیشه مسلح باشی !

 

متن های جالب سربازی

 

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد

گروهبانان مرا بیچاره کردند لباس شخصی ام را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را

 

دلتنگی های سربازی

 

هرروز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

توی دیگ عدس ؛ افتاده یک مگس

بخورم ؛ نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم

 

دلنوشته های سرباز

 

سر پستم رسیدم خوابم آمد — محبت هاي‌ مادر یادم آمد

نوشتم نامه اي با برگ چایی — کلاغ پر می‌روم مادر کجایی

نوشتم نامه اي با برگ انگور — جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

 

عکس عاشقانه سرباز

 

به صف کردند تراشیدند سرم را

لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان

که امشب کردی تو مرا نگهبان

 

اس ام اس خنده دار سربازی

 

به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است

 

متن سرباز

 

پدرم گفت که در دوره ي سربازی و دوری ز پدر،

مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار، شود هر پسر بی هنری مرد

و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در

 

می خوام برم سربازی

 

غضنفرسربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن،

نگاه میکنه میگه: اي بابا، من که ازینا چهارتا دارم!

 

کسی که میخواد سرباز شه

 

به غضنفر میگن چرا میری سربازی؟ میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش

 

مطالب طنز سربازی

 

یه روز غضنفر میره سربازی

دنبال چی می‌گردی نیستش!رفته سربازی

اس ام اس سربازی..«sms»

 

اس ام اس غمگین سربازی

 

تا قبل از این‌که برم سربازی فکر می کردم دو ساعت خیلی کمه

اما وقتی رفتم رو برجک دو ساعت وایسادم

فهمیدم دو ساعت هم خودش یه عمره

به سلامتی همه ی سربازا

 

پیامک سربازی احساسی

 

به دوست داشتن تو مشغولم

همانند سربازی که سالهاست

در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می‌دهد

 

اس ام اس جدید سربازی

 

سلامتی سربازی که لب مرز داشت عکس عشقشو نگاه می کرد!

یهو دید عشقش داره قاچاقی از مرز رد میشه

همونجا زد جنازش کرد

سربازیه شوخی نیس که غفلت کنی اضافه خدمت می خوري

 

خنده دارترین اس ام اس های دانشجویی

خنده دارترین اس ام اس های دانشجویی

 

رو دسته صندلی دانشگاه نوشته بود وقتی زلزله اومد پشت صندلیو نگا کن
پشتشو نگا کردیم نوشته بود الان نه خره وقتی زلزه اومد

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

 
دیدید اوناییکه ترم هفت و هشتن همش از دیگران میپرسن ترم چندی؟
اگه ترم یک و دو هستید اصلا جوابشونو ندید و

به جاش بپرسید پیام نور بودی دیگه؟درجاساکت میشن
جواب داده که می گما

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

 
نمره عملی یه درس از ۲۰ نمره استاد بهم داده ۱۹۵ زنگ زدم ازش تشکر کنم
بهش میگم که :
استاد شنیدم میخواستین ۱۹۵رو بکنید۲۰ برگشته میگه حرفتو مستقیم بزن :ناراحت نباش ۱۹۵برادر ۲۰:
استاده من دارم
یعنی یه همچیم آدم پرویی ام من:
خوب چیکار کنم دیگه عقده شده برام بیست گرفتن تو دانشگاه

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

 
به سلامتی استادی که میتونست شاگردشو با ۷۵ بندازه
+
+
+
عاشقال خر نمرشو کرد ۹۵ که دانشجو بیشتر بسوزه

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

بابام این ترم میگه یکمم درس بخونی بد نیستا
گفتم تو درس می‌بینی و من پیچش درس
بابام ١٠دقیقه سر تکون داد و اتاقو ترک کرد

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

مغزما اکسید شد سوختیم
بس که شیمی و فیزیک آموختیم
هی اسید و بازها دعوا میکنند
خاک عالم بر سر ما میکنند
از زبان خارجه آشفته ایم
بر سر زنگ زبان ما خفته ایم
گر بخوانیم بیست بار این زیست را
باز هم هرگز نگیریم بیست را
 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

دقت کردید هر وقت میای با ترم بالایی ها سر حرفو باز کنی

اولین حرفی که میزنن اینکه با تعجب میگن ترم اولی هستی؟

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

 

به سلامتی اون دختر دانشجویی که سال اول که وارد دانشگاه میشه چادر بسره
سال آخرم که از دانشگاه میاد بیرون بازم چادر بسرهش

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
ﻓﺮﺟﻪ ﺍمتحان چیست ؟مدت ﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦ ۲ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ
ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻭﻟﮕﺮﺩﯼ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯿﻪ

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ
+
+
+
ﻭﻟﯽ من ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻡ

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

شکسپیر:من زیر نور چراغ خیابونها درس میخوندم
گراهام بل:من در زیر نور شمع درس میخوندم
ببخشیدآ ولی شما در طول روز چه غلطی میکردین؟

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

 
حالا وقت برای درس خوندن داریم  کووو تا فردا
زمزمه های شیطانی شب امتحان
 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

 

ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : آﺥ ﺟﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ
دبیرستان : ﯾﺎ ﺍﺑولفضل معلم ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ
دانشگاه : یا خدااااا مشروط شدم استاد اسممو میدووونه  o-O
 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
ورود به ماه مبارک شهریور را به همه ی دانشجویان و دانش آموزان تجدیدی تسلیت عرض میکنمانشالله غم آخرتان باشد

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
دانش اموز دیروز
الاف امروز
بیکار فردا

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

خوش به حال اون دانشجویی که ادرس خونشو با تلفن منزلو

موقع ثبت نام اشتباهی نوشت خودتون می دونید چی میگم
 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
-میدونید فرق یه آشپز و یه شیمی دان چیه؟
-یه شیمی دان هیچ وقت جرات نمی کنه قاشقشو لیس بزنه

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
امتحانات شروع شده و منم قصد دارم خودمو کلاس نقاشی ثبت نام کنم  آخه این همه اصطعداد هیف نیسط؟
اصن لئوناردو اینارو میذارم تو جیبم
 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 

در سکوتی سرد شاهد پرپر شدن جزوههای نخوانده هستیم

در سوگشان تا پاسی از شب بیدار میمانیم و بر سر میزنیم باشد

خداوند در پاس کردن ما را یاری فرماید ایام غمبار امتحانات تسلیت باد

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
شاید باورتون نشه ولی فقط یه دانشجو میدونه :
+
+
+
+
گاهی دو دقیقه چرت زدن سر کلاس تو دانشگاه بازدهی بیشتری از خواب اصحاب کهف دارد

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ بزرگترین شکستهای عشقی که دخدرای همکلاسی من میخورن ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
من خودم جزوه می نویسم
والللا  دست خطمم خیلی خوبه

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
رفته بودم سایت دانشگاه نمره هامو نگا کنم دیدم نظر سنجی گذاشتن
منم نامردی نکردمو به همه استادام ۲۰ دادم گفتم بزا حال کنن
شاید اونام بمن ۲۰ دادن
بنظرتون کار خوبی کردم ؟؟؟؟؟

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
یه پسره هس تو دانشکدمون قیافش شبیه بقیه پول خیار شوره
اونوخت همیشه حلقه ازدواج میکنه دستش میگه میخوام دخترا فکر کنن ازدواج کردم
مزاحمم نشن
من اگه اعتماد به سقف اینو داشتم الان
 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
یکى از فانتزى هاى من اینه که
طراح سوالات کنکور بشم

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
حسی افتخاری که از برداشتن ابجوش دیگران از رو گاز تو خوابگاه تو ادم بوجود میاد
از گاوصندق زدن بانک بوجود نمیاد

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
دبیرستان درس میخوندم معدلم بالا ۱۹بشه الان درس میخونم که فقط نیفتم
این همه تفاوت
اساتید رسیدگی کنن
ترم اولی بیچوره

 

 

********اس ام اس دانشجویی خنده دار********

 

 
مورد دانشجویی داشتیم به کارنامش نگاه کردیم فکر کردیم طرف اول ابتداییه
خجالت داره
من عذر میخوام گفتم مورد اینا رادیکال مورد ام نیستن

 

 

اس ام اس تبریک پیشاپیش روز مرد جدید

اس ام اس تبریک پیشاپیش روز مرد جدید

 پیشاپیش “روز ملی جوراب”
.
.
که در ایران اصطلاحاً به آن روز “مرد” می‌گویند مبارک !

 

 

زن باید روز مرد واسه آقاشون جبران کنه
لباس طلای مردانه هم رسید
خانمهای عزیز مواظب باشید که روز مرد ازهر آنچه که فکر میکنید به شما نزدیکتر است

 

 

روز مرد؛روز موجوداتی که: بود و نبودشان یکی؛تحملشان زورکی؛حرفشان الکی؛قولشان آبکی؛عشقشان دروغکی ؛ و زنده بودنشان شانسکی؛بیا پیشاپیش به این روزشون بخندیم   خخخخخخخخخخخ
خخخخخخخخخ
خخخخخخخخخخخخخخخخ

 

 

پیشنهاد یک خانم برای هدیه روز مرد:
خانما میرین جلو همسرتون میشینید
صاف تو چشاش نگاه میکنید
بعد بهش میگین خدا بهت یک چنین هدیه ای داده دیگه چی میخوای

 

 

وظیفه خودم میدونم که روز پدر را به
پدر ژپتو
پدر پسر شجاع
پدر خوانده
پدر سوخته
پدر شعر پارسی
بابا لنگ دراز
باباطاهر عریان
باباقوری
نه بابا!
بیشین بینم بابا
علی بابا
آق بابا
لیدی بابا
بابا نوئل
و در نهایت به پدر و مادرکسی که در هیچ مکانی آشغال نریزد تبریک بگم

 

 

زن باس :
کله صبح آقاشونو به زور از رختخواب
بکشه بیرون ،
ببره دست و صورتشو بشوره ،
بیارتش تو آشپز خونه
بعد بهش بگه:
عشقم! ظرفای دیشب هنوز مونده ،
اول اینا رو بشور بعد برو سرکار..
روز مرد پیشاپیش مبارک

 

 

مرد یعنی کار و کار و کار و کار
یکسره در شیفت های بیشمار
مثل یک چیزی میان منگنه
روز و شب از هر طرف تحت فشار
مرد یعنی سکته، یعنی سی سی یو
خلقتش اصلا به این درد بود
ختم مطلب، مرد یعنی جان نثار
تا درآرد روزگار از وی دمار
روز مرد پیشاپیش مبارک

 

 

 روز مرد پیشاپیش مبارکتون باشه مرداي مظلوم تر از كودكان غزه

 

 

هشدار !!!
اگر متوجه مهربانی ناگهانی: گل خریدن، ظرف شستن و … از جانب شوهر خود شدید فریب نخوریدآنها در کمین کادوی روز مرد نشسته اند.
(انجمن زنان زبل)

 

 

شوهر نازی داشتم خوب نگهش نداشتم
شغال اومد و بردش
یه جا نشست و خوردش
حالا همه با هم:
دمش گرم !
دمش گرم !
 شعر پيشواز روز مرد….

 

 

با نزدیک شدن به روز مرد، کامیون های حمل جوراب در گمرگ آماده ترخیص و خدمت رسانی به مردم

 

 

کفش با روکش طلا مخصوص روز مرد رسید
ولی شما همون جورابو بخرید
روز مرد پیشاپیش مبارک

پیام التماس دعا شبهای قدر

مجموعه: اس ام اس های جالب

پیامک التماس دعا

 

خدایا

در این شبهای قدر

قدم هایی راکه برایم برمی داری برمن آشکارکن

تادرهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم

التماس دعا

 


التماس دعا برای شب قدر

 

در حدیث داریم که از پیامبر اکرم صل الله علیه و اله پرسیدند در شب قدر چه بخواهیم؟

ایشان فرمودند: “عافیت بخواهید”.

بیماری ضد عافیت است

داشتن فرزند ناصالح ضد عافیت است

همسایه بد ضد عافیت است

قرض و گرفتاری ضد عافیت است

بی آبرویی ضد عافیت است

هر چیز بدی ضد عافیت است

پس در عافیت خواستن همه چیز هست.” 

پس بهترین دعا برای خود و دیگران در شب های قدر طلب عافیت است.

 همه دعاها را به همراه عافیت بخواهید.

اللهم عافنا فی جمیع الامور

خدایا در همه کارها به ما عافیت بده.

التماس دعا در این شبهای عزیز ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید

 


جمله درباره التماس دعا

 

به میهمانی عشق دعوت شده ام 

با کوله باری از امید 

به درگاهت آمده ام 

سبد نیازم را به باغ لطف و احسانت

به ودیعه می‌گذارم 

تا اجابت خواهش دوستانم را به تماشا بنشینم 

عاشقانه هاتون پسند حضرت دوست 

برای همدیگه در این شب پربرکت قدر دعا کنیم

التماس دعا از همه

 


پیامک التماس دعا 

 

روا باشد که گردد آسمان زیر و زبر امشب

که شد فرق على شیر خدا شقّ القمر امشب

ز خون فرق حیدر دامن محراب گلگون شد

به خاک افتاد از بیداد، نخلى بارور امشب . . .

در این شبهای قدر ما را از دعای خود محروم نفرمایید

 


جمله درباره التماس دعا

 

یکی از این آدما یه شب دعاش میگیره

یکی از همین شبایی که شب تقدیره

یه دل شکسته یه گوشه این شهر صداش

میرسه تا آسمونا چه دامن گیره

التماس دعا دلتون شکست منم دعا کنید

 


متن التماس دعا

 

سحرسجاده ات راچون گشودی 

و با معبود خود خلوت نمودی 

و خواندی خالقت را عاشقانه

و اشکی هدیه کردی دانه دانه

تو را جان علی ما را دعا کن 

دعا بر عبد ناچیز خدا کن 

التماس دعا

 


پیامک التماس دعا 

 

“شب قدر” 

شب بیدار شدن است 

نه بیدار ماندن! 

ای بیدار شدگان؛ 

برای ما درخواب مانده‌گان دعاکنید. 

التماس دعا

 

اس ام اس التماس دعا

 

ميگن  زمين  گرده وحرکت چرخشی داره

الهی در این لیله القدر تو اين گردش روزگار

هرچی که آرزوشو دارین دور سرتون بچرخه

التماس دعا

 


 پیام التماس دعا

 

ان شاء الله 

امشب در صفحہ آخر 

مقدرات شما

ملائڪہ این جملہ را بنویسند 

محب امیرالمومنین است

عاقبتش ختم بہ خیر

وبراے امسالش بهترینها

التماس دعا

 در این شبهای عزیز ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید

 


پیامک التماس دعا 

 

درد مندیم اى خدا درمان نما / درد بى درمانمان ،درمان نما

هر که ارد دست حاجت نزد تو / بار الهى درد او درمان نما

التماس دعا

این دست های خالی و ساده دخیلتان ، ما را فقط به رسم رفاقت دعا کنید

 


پیام التماس دعا شبهای قدر

 

خبر آوردند کـه امشب از هزار شب بهتر اسـت و یک اتفاق ویژه میوفتد 

و ان این کـه امشب دست ملکوت بـه طرف زمین کشیده می‌شود.

کجایید خاکیان سدره نشین و زمینیان آسمانی کـه ملکوتیان امشب شیفته شمایند؟

شب قدر، سرنوشت یک سال ما تعیین می‌شود. این شب ها را از دست ندهیم. برای تعجیل در فرج مولایمان دعا کنیم.

التماس دعا

 


التماس دعا برای شب قدر

 

تـو که آهسته می‌خوانی

قنوت گریه هایت را

میان ربنای سبز دستانت

دعــایــم کــن

التماس دعا

 


التماس دعا برای شب قدر

 

در این شبهای قدر از خدا برايتان :

روزي مريم , قصرآسيه,  تقواي حسين, قلب خديجه, دوستي فاطمه, جمال يوسف, ثروت قارون , حكمت لقمان , ملك سليمان, صبرايوب , عدالت علي , حياي زينب, عمر نوح  وفاى ابالفضل و محبت اهل بيت رسول الله (ص) را خواهانم  

التماس دعا

 


 متن التماس دعا

 

امشب رحمت دوست جاریست مانند رود، نه!

مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید

کسی اینجا محتاج دعاست

اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید

التماس دعا

 


اس ام اس التماس دعا

 

” انا انزلناه فی لیله القدر “

از حاجات دلتان خبر ندارم اما

به قداست زیباترین واژه ها که از آسمان می بارد

آرزو میکنم دراین شبهای با عظمت قدر بهترین تقدیرهابرایتان مقدر گردد.

 التماس دعا از شما خوبان

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته