خانه » دسته بندی پست » تفریح و سرگرمی » نام پسرها به ترتیب حروف الفبا است

نام پسرها به ترتیب حروف الفبا است

مجموعه ای از نام های پسرانه که توسط کاربران مجله آلاماتو به ترتیب حروف الفبا انتخاب شده است.

نام پسر با حرف a است

نوامبر نام خدای آب است (دهمین روز ماه شمسی)
بهار سال پر از آب و باران است ، پرستار بچه پسر پادشاه یونان
تزئین شده زیبا ، خوش تیپ ، زینتی
آرام ، آرام ، ساکت ، آرام
آرش ، آرخش درخشنده ، درخشان ، مینوی ، نام پهلوانی از اساطیر ایران
آرمان آرزو ، مراد ، خواستا
آرمین پسر کیقباد ، یکی از پادشاهان پیشرفته است
آریا آزاده ، نجیب ، مهمترین نژاد سفید در ایران ، تن ، شقایق وحشی
آریان نام یکی از مورخان است
راحتی آسایش
آصف نام منشی حضرت سلمان است
ابراهیم استواری ، سازنده کعبه
ابوالقاسم ، پدر مقسم ، تقسیم کننده
ابوذر ، از اصحاب معروف پیامبر (ص)
احسان نیکی ، بخشش
فقط یکی
احمد بسیار ستودنی است ، نام پیامبر است
ادریس نام یکی از پیامبران است
اردشیر شیر خشناک ، مقدس ، بنیانگذار سلسله ساسانی
آرایش ارژنگ ، زینت
ارسطو نام دانشمندی در یونان است
شیر ارسلان (ترکی) ، شیر درنده ، مرد شجاع شجاع
اسحاق ، پیر شدن لباس ، حضرت ابراهیم (ع)
اسدالله شیر خدا ، لقب حمزه بن عبدالمطلب و کنیه امام علی (ع)
اسد شیر جنگل
اسفندیار ، پدر سام شاهلوان ، نام ایران
اسکندر بزرگ ، یاور انسانها
اسماعیل پسر ابراهیم ، شنونده
اشرف با عزت و با شخصیت ، شریف
اشکان منسوب به بنیانگذار پادشاهی اشکانی و نام جد سوم پاکو است
اصغر کوچک ، ریزه نقش ، کوچکتر
اصلان یک شیر درنده است
اعتماد به کسی که به چیزی اعتماد کند ، بدون شک و دهان به دهان ، کار را به شخصی واگذار می کند
افلاطون حکیم یونانی شاگرد سقراط بود
اکبر بزرگتر ، مهم تر ، نجیب تر است
خدا دوست خداست ، دوست خداست
الیاس نام پیامبر ، پسر سام بن نوح و عموی خضر است که زمین به او سپرده شده است.
امرسان یکی از یخچال های طبیعی کوه های کردستان است
امید آرزو ، تشویق
امیر حاکم ، شاه سلطان و خلیفه
امین الله امانتدار خداست
صادق ، صادق ، قابل اعتماد ، صادق
اندی خاص یا خاص ، بو ، امید
نسیم شب ، شبنم ، سرمای شدید زمستان
ایرج نام پسر فریدون و یاور آریایی ها است
ایوب به خدا بازگشت ، نام پیامبر نمونه صبر است

نام پسر ب

بابک فرزند ، امین ، استوار
باقر بازکن ، شکننده است
هنرمند باهنر
عید قربان ، جشن (ترکی)
نام بردیا در کتیبه بیستون و نام کوروش وجود دارد & # 39؛ پسر کوچک
برزو بلند بالا و نام رستم پسر سهراب
بارزین ، قهرمان ایرانی از خانواده جمشید ، پسر گرشاسب ، آتشکده بزرگ خراسان
برمک ، نگهبان نوبهار ، سخاوتمند است
برنا یانگ ، ظریف ،
برومند بارور ، موفق ، قابل احترام
برهان دلیل و برهان
بزرگمهر نام وزیر انوشیروان است که عشق و علاقه زیادی دارد
بکتاش بزرگ خادم ، دویا ، برخی از خادمان در مقایسه با دیگری (ترکی) باکتاش نامیده می شوند
بهادر شجاع ، دلیر ، پهلوان
سرور بهجت ، خوشبختی ، طراوت و زیبایی
بهداد خوب آفرید ، خوب فرستاد
بهراد نام پسر اسفندارماز است
مریخ نام روز بیستم هر ماه شمسی ، ستاره مریخ است
روز بخیر ، کندر هندی و نوعی کریستال آبی شفاف
بهزاد اصیل ، نیکوکار ، پسر خوشبخت
بهمن گیاهی کوهستانی ، برف سنگین که از کوه می بارد
بهنام شناخته شده است ، شناخته شده است ، دارای شهرت خوبی است
بیژن جانگجو ، قهرمان ایرانی

نام پسر با حرف p

متقی وارسته ، خداپسند
نگهبان ، مراقب
پاشا در کشور رتبه دارد ، مخفف شاه است
پدرام تبریک می گویم ، مکانی زیبا ، آراسته و زیبا
پرویز شکست ناپذیر عزیز ، نام پسر انوشیروان
پژمان افسرده ، غمگین ، پژمرده است
پوریا یک نام ایرانی برای قهرمانان است
پولاد نام یک انسان آزاد ، آهن خشک ، آهن خالص است
پیام اخبار ، مأموریت
پیروز مبارک ، چیرا
شرط قرارداد ، قرارداد

نام پسر و با حرف T.

عجم تاجیکی ، هر غیر عرب عجم (تاجیکی) نامیده می شود
تاریخ نام پدر ابراهیم
تاج برادر هوشنگ
از خدا پرهیزگار بترسید
رعد و برق ، رعد و برق ، باران
توانا ، قدرتمند ، قدرتمند ، قوی
توحید بی نظیر است
Alder درختی در مکان های مرطوب ، توسکا
تیمور ، ژنرال مغول

نام پسرانه حرف e

پایدار ، پایدار
ثاقب روشن ، سوراخ کننده است
میوه درخت ، میوه
گران ، سنگین ، گران
پاداش نام یک مرد احتیاط و شجاعت ، دستمزد ، پاداش است

نام پسرهای مجرد و جدید به ترتیب حروف الفبا

نام پسر با حرف c

جابر بیدادگر ، شکسته
جاسم نام روستا در شام ، نام قبیله
جاوید پاینده ، همیشه ، همیشه
ظالم ، ظالم
جبلی دوقلو
جعفر رودخانه ، نهر ، شادی
جلیل پرمایه ، باشکوه ، عالی
جمال زیبا رو ، نیکوسیرت ، زیبائی
جمشید بلندقدار ، دارای یک موقعیت عالی است ، گروهی از بسیاری چیزها
آقای سرور ، درگاه ، آستان
جواد جوانمرد ، اسب بسیار سخاوتمند ، خوب
جوان شجاع ، آبدار
جهان دهنده و داور جهان است (خدا)
دنیایی بین باتجربه ، چشم و گوش باز
فاتح جهان ، فاتح ، پیروز

پسران & # 39؛ نام Ch

چنگیز قوی ، حاکم بی رحم مغول
وود به دلیل بدن و نام پرنده ای که کاروانسرا نامیده می شود ، لقبی برای بهرام شپسالار از ارتش هرمز و آنوشروان از ساسانیان است.

نام پسر با h

حارث کشاورز ، برزگر ، شیر
نگهبان خرگوش ، نگهبان
حامد ستاینده ، ستایشگر ، با سلام از فرستنده
حائری منسوب به حایر ، سرزمینی که حرم سید الشهدا (ع) در آن واقع شده است.
حبیب دوست ، محبوب ، محبوب و عاشق خداست
حجت دلیل ، نمودار ، استدلال
آهنگر حداد ، آهنگر و آهنگر
شمشیر حسام ، شمشیر تیز
حسن صاحب جمال ، زيبارو ، نيکو
حسين ر.ك حسن
عظمت عظمت ، عظمت ، شرم و حیا
زن پنبه ای حلاج ، نام منصور حلاج
الحمدلله خدای یگانه.
حمزه شیر ، عموی پیامبر
حمید پسندیده ، ستوده ، مبارک
حیدر شیر ، یکی از نام های حضرت علی (ع)

نام پسر با خیابان

خالد پاینده ، جاوید ، ماندانی
شرق ، جایی که خورشید طلوع می کند
خدا آنچه خدا بخشیده است را بخشیده است.
خراسان خراسان ، جایی که خورشید به راحتی طلوع و سقوط می کند.
خرم مبارک ، خندان
نیمی از نام خسرو ، نیمی از شهرت ، پادشاه
خشایار دلیر ، نیرومند ، فرزند داریوش هخامنشی ، (من در مختاها بازی می کنم)
خلیل دوست ، صادق ، دوست مهربان
خیام چادردوز ، شاعر ، حکیم و فیلسوف مشهور ایرانی
دانش آموز خیرخواه ، خوش فکر ، خیرخواه ، خوب

پسران & # 39؛ اسامی با حرف d

دادار نام خداست
قاضی به قاضی می دهد
به نام خدا صالح قضاوت کن
دارا مالک
محقق حکیم ، شاعر ، دانشمند
دانیال داوری خدا ، نام یکی از چهل پیامبر بزرگ است
داوود محبوب ، نام پیامبری است
قلب تلاش ، بخشش ، مبارک مبارک
دهباشی رهبر ده سرباز یا سرباز است
دهخدا دهدار ، صاحب ده

نام این پسر Z است.

کشتار ذبح شده ، آنچه برای کشتن آماده شده است
باهوش ، زیرک ، باهوش
ذوالفضل دارای دانش و بزرگواری است

نام پسر با حرف R است.

رادمنش دارای شخصیت رادمردی ، سخاوت و جوانمردی است
منع راد
رامبد یکی از نام های باستانی و امروزی ایران است
رامین نام دوستداران ویس و چنگ نوازی است
ربیع بهاری ، فصل بهار
راجب شرم ، نام رودی در بهشت ​​، هفتمین ماه قمری
رحمان یکی از نام های خداوند مهربان ، بخشنده ، روزی دهنده است
رحمت ، شفقت ، مهربانی
رحیم بخشاینده ، R.K. رحمان
رستم مقاوم ، خوشتیپ ، نام قهرمان بزرگ ایران
رضا خوشنود ، راضی ، خوشحال
روح الله روان و روح الله ، نام امام خمینی ، لقب عیسی
روزبه مبارک ، روز خوب ، بهروز ، روزت مبارک
رهی رهی ، غلام ، مسافر ، بنده و بنده

نام های پسر جدید با حروف Z-Z

زامیاد خدای زمین و نام روز بیست و هشتم هر ماه است
زکریا یکی از پیامبران و نام زکریای رازی است
زکی پاک ، پاک و خالص است
زنگنه نام یک قهرمان در زمان کیکاووس است
بازی ، قوس ،
عمیق ، رودخانه ای یا چاه
جاکور آدم بخیل ،
زندگی شیر درنده و عصبانی

پسران & # 39؛ اسامی با حرف Q.

ساسان نام پدر بابک ، پدربزرگ اردشیر و یکی از اشراف ایران است
سخت کوش ، شتاب دهنده
سالار سردار ، رئیس ،
سالم ، صحیح ، سالم و بی عیب و نقص
ترتیب راه و رسم ، نظم و نظام
سام ورم ، التهاب ، پسر نوح
ستاره مخفف ستاره ، پشه بند ، پرده ، پوشش است
سجاد صفت امام چهارم است ، بسیار سجده
سراج چراغ
از سروش بانگ در اوستا به معنای اطاعت از خدا یاد شده است
سعد نیک ، مبارک
سعید نیکبخت ، همایون ، خجسته
سلمان سنگ بزرگ ، سلمان ایرانی از اصحاب بزرگ
سلیم صحیح ، سالم ، بی عیب و نقص است
سهراب ، فرزند رستم ، سرخ آب
سهیل یک ستاره درخشان در ضلع جنوبی است
سیامک در اوستا سیامک به معنی موهای سیاه است
سیاوش ساواخش ، فرزند کیکاووس و پدر کیخسرو
سینا ، پدر ابوعلی سینا ، سینه ، سوراخ کننده ، کوه سینا

پسران & # 39؛ اسامی با sh

شاپور ، قهرمان ایرانی ، پادشاه ایران
شاد ، شاد ، شاد ، سرزنده
شادمهر سیراب ، شاد ، تازه
شاه مراد مراد بزرگ ، آرزوی سلطنتی
شاهپور شاهزاد ، پسر شاه
شاهرخ بهترین چهره ، چهره خوب است
پرندگان شکاری ، شایسته ، پشتیبانی ، ممکن است
شایان شایسته است ، همکار
شایگان مناسب ، پهن ، تنومند ، شایسته ، پهن
نیمه شب شبیب
شروین نام دهکده ای در قفقاز ، پسر شاپور است
شریف آبرومند ، نژاد ناب و مقام بالا
ممنوعیت ماه هشتم هجری ، شاعرانه منتسب به وی
شعیب نام پیامبری است که پدرزن موسی بود
خدا را شکر
صبر ، تحمل ، بردباری
شهاب شعله ، صورت فلکی ، ستاره درخشان ، زودگذر ، راه آب
شهداد شاه داده ، روستایی در کرمان که میوه های شیرینی دارد
شهرام شاه ، آرامش شاه را رام کرد
شاهزاده کلانتر ، فرماندار شهر ، فرماندار فرماندار
شهزاد شاهزاده
شیردل پردل ، شجاع ، نترس ، شجاع

نام پسرهای زیبا بر اساس حروف الفبا

نام پسر با p

صحیح ، مستقیم ، صحیح
صابر شکیبا ، فردی صبور ، خردمند و آرام
صادق راستگو ، صالح ، بدیهی ، لقب امام ششم
صالح نیک ، شایسته ،
صبا باد بهاری است که از شرق می وزد ، باد ملایم و خنک صبح
صفار مسگر ، روی گار
صافی ، پاکی ، پاکی ، یکنواختی
صفر ماه دوم ماه بعد از محرم ،
صمد بی نیاز ، مهتر ، پایدار

پسران & # 39؛ اسامی با حروف Z-T-Z

ضیا-الدین چشم نور دین ، ​​نور دین ، ​​نور
طارق شب گرد ، ستاره صبح
خالص ، ناب ، خالص
راهها ، راههای منتسب به راههای روستایی نزدیک شهر مشهد
ظریف نازک ، لطیف
ظفر پیروزی

نام این پسر با حرف A است.

پرستش پرهیزگار ، پرستشگر ، پرستش خدا
قاضی عادل ، قاضی ، قاضی
عارف ، آگاه ، صبور
احساس مهربان ، بازیابی کننده
عکف ، منزوی و بازدارنده کارهای اجتماعی
عباس ترش رو ، بدخم ، یکی از نام های شیر
عبدالله ، بنده خدا ، نگهبان دروازه است
عثمان نام مار و فرزند مار ، نام خلیفه سوم است
عرفان ، علم به حق تعالی و دانش کلام
عزیز ، عزیز ، عزیز ، گران ، کمیاب
عسکر لشکر ، سپه ، نوعی انگور
عصاره روان کننده ، روان کننده
عقیل مردی زیرک و بسیار خردمند است
علی بلند ، شریف ، نام امام اول
علیمراد کسی است که هدف و مربی او علی است ،
عماد به چه چیزی اعتماد کنیم
عمار مردی با ایمان ، ثابت قدم و استوار است ،
Great Amid ، Server ، سردار ،
حیله گر ، زیرک ، مقاوم ، افراطی ، حیله گر
عیسی از پیامبران بزرگ است
چشم خدا ، نشانه خداست

نام پسرها با g

غضنفر شیربیشه ، شیر درنه ، مردی بزرگ و مردی قدرتمند
بخشش بخشش ، بخشش است
بنده کودک ، پسر کوچک ، بنده

نام پسر با f

فاتح ، گشایش دهنده
فایز مرفه و مسلط است
فتح علی منسوب به فتح است
فتح الله ، پیروزی برای خدا ، پیروزی برای خدا
فخیم نجیب ، مغرور
باز ، بسته ، بالا
فرامرز ، بخشش دشمن ، یکی از قهرمانان شاهنامه
پایان ، پایان ، پایان
فضای باز ، قیمت ، سهولت کار و دردسر
فرخ به دنبال فرخ ، فرخ روز رفت
فرخ خجسته ، مبارک
فرداد زیبایی داد
باغ فردوس ، بهشت
فردین آوریل را کوتاه کرد
فرزاد فرزند فر و شکوه و شادی
فرزین فرزان ، قطعه ای به نام وزیر شطرنج
فرشاد نام روح و عقل زمین ، روح صورت فلکی مریخ است
فرود ، پایین ، پایین
فروزانفر نور با شکوه ،
فروهر قدرت خداوند ، اهورا است ، که پاک و نیکوکار را حفظ می کند.
فرهاد نام یکی از نجیب زادگان ایران و قهرمان در زمان کیکاووس است
فرهمند تنور باشکوهی دارد
فرهنگ آموزش ، دانش و ادبیات ، زندگی آموخته شده
فریبرز قامت خوب و زیبایی دارد ، نام کیکاووس & # 39؛ فرزند پسر
فریدون ، یکی از پادشاهان ایران ، به معنای دارنده سه نیرو است
فرید یکتا ، جواهر گرانبها ، بی نظیر
فریمن پری مانند ،
فضل الله خدا ببخش
آقا بسیار فیاض سخاوتمند است
لطف بخشش و بخشش
فouاد قلب ، دل

نام پسرهای جدید با q

توانا ، قدرتمند
قاسم بخش کنکنده ، توزیع کننده
قباد ، پدر کیکاووس
قدرت توانایی
قادر توانا
قربانعلی صدقه در راه علی
ایثار نزدیک ، هم زندگی ، فداکاری
قلیچ شمشیر
قنبر از یاران حضرت علی (ع) است
قهرمان قهرمان ،
سزار امپراطور روم

نام پسر جدید با ک.

کارن جنگجو ، جنگجو
کاظم عصبانیت را می بلعد
دیگر کافی است ، نیازی نیست
اصلاح Cambyses کابوجی
کامران نافع ، سعادتمند است
کاوه ، آهنگر معروف اساطیری ایران
کاویان حفاری ، جستجو
کشاورز کدیور ، ریش سفید و بزرگتر ، مالک
شأن یک آقا ، یک خیرخواه
کرم جوانمردی
سخاوتمند ، سخاوتمند
کمال پیشرفت ، همه
کمیل کاملاً کوچک است
سالک مجاهد
کیان منسوب به خانواده و پادشاهان ایران باستان است
کیانوش نام یکی از برادران فریدون است
کیاوش مثل یک پادشاه
کیوان ستاره بزرگتر ، زحل است
کیومرث ، رهبر و رهبر روی زمین ، زنده و فانی

نام های پسر جدید

نام پسر با حروف G-L است

عزیز ، عزیز
گودرز نام پرنده ای است که روی آب نشسته است ، نام پسر شاپور یکی از قهرمانان ایرانی است
گیو سخنور و فصیح است ،
دانشمند لقمان
مرد احمق

نام پسرهای جدید با حرف نون

به ندرت نادر است ، همه چیز

ناصر یاور ، دستیار

تنظیم کننده

نام جو طالب نام

نامی مشهور ، مشهور ، در حال رشد

نجف تل ، زمین مرتفع که آب می تواند به آن برسد
نام نریمان دلیر ، پهلوان ، سام جاد رستم

نصیر مدکار ، دستیار
خالص خالص ، منتخب

آهنگ مرغ نوا ، آهنگ ، سامان

نوبخت بخت نورتازه ، بختیار
نوذر ، پسر منوچهر ، کشته شده توسط افراسیاب
نوید مژده ، خبر خوب
جدید تازه ، جدید

نیکا آب خوب ، آب زلال

نیما کوچ ، خرد ، کوچک ، کنیه

همچنین ببینید

هیپنوتیزم چیست و چگونه انجام می شود؟

شما ممکن است در فیلم ها هیپنوتیزم دیده باشید ، اما دقیقاً هیپنوتیزم چیست و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *