خانه » دسته بندی پست » اس ام اس های مناسبتی » اس ام اس رفاقتی – اسمس جدید

اس ام اس رفاقتی – اسمس جدید

کبوتر گفت بنویس گفتم قلم ندارم گفت باپرم بنویس گفتم جوهر ندارم گفت باخونم بنویس گفتم چه بنویسم گفت بنویس دوست چیزی نیست که به همین سادگی فراموش شود

زنده باد دوستانی که دوستیشان با ما شرطی نیست حتی اگرمحبتی ازما نبینند!ﻧﺎﻡ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺝ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺝ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺴﺎﺯﻧﺪ….ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻭ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ !
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻮﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ …
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﺣﺠﻢ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﮔﻔﺖ :
…ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ ،
ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻡ :
ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ !!!!!
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﺐ،
ﺍﮔﺮ ﮔﻢ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ..امشب پر از بغضم……..
شانه ات ساعتی چند رفیق؟؟؟
?دوست واقعی مثل میخ روی دیوار می مونه، حتی وقتی میخ نباشه جاش رو دیوارهست، باور کن خودت نیستی ولی تصویرت همیشه جلوی چشممه! ﺁﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﮔﻮﺷﻪﯼ ﺩﻝِ ﺯﻧﺪﮔﯽﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ،ﺑﺪﻭﻥ ﺫﺭﻩﺍﯼ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﺳﻪﺵ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻪ …کاش میدانستى دنیا با همه وسعتش بدون عزیزان جایى براى ماندن ندارد. به رسم سپاس نوشتم که بدانى “عزیزى”نه فقط “خوشی”ها رابرایت ارزومیکنم که تمام خوبی ها را برایت ارزو میکنم. خوشی آنست که”تو” دوست داری وخوبی آنکه”خدا” برای تودوست دارد. خوبی هایت جاودانه …..میدونی بهترین دوست کیه؟ اونی که اولین قطره ی اشکتو میبینه. دومیشو پاک میکنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه!لوطی ایم و قلبمان بی کینه است /دوستی باهرکه کردیم جای اودر سینه است/ دروجودما فقط مردانگی /درمرام مابود افتادگی/ نه بلند سرمی کنیم سرکش شویم /نه کمرخم میکنیم بارکش شویم /نه زدست ناکسان نان خورده ایم /نه به مر گ نامردان خندیده ایم/ماهمینیم لوطی ودریادلیم/ ازبرای دوستیبه نام خدایی که برای قلب دوست وبرای اثبات دوستی اشک را آفریداگه یکم خرابتم قول میدی تعمیرم کنی؟؟از ۳ نفر هرگز متنفر نباش :فروردینی ها ، مهری‌ ها ، اسفندی هاچـون بهتـرین ها هستند….سه نفر را هرگز نرنجون :اردیبهشتی ها ، تیری ها ، دی ماهی ها… … چـون صادق هستند….سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :شهریوری‌ ها ، آذری‌ ها ، آبانی ها… چـون به درد دلت گوش میدهند….سه نفر رو هرگز از دست نده :مردادی ها ، خردادی ها ، بهمنی ها… چـون دوست واقعی هستند…شما متولد چه ماهی هستی؟ﯾﻪ ﺟﺎﺧﻮﻧﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ” ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ” ﻫﻪ ﺧﻨﺪﻡ
ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﺯﻧﺪﮔﯽ “ﺍﻭﺝ ﻟﺬﺗﻪ ” ﺑﺎﺯﻡ ﺧﻨﺪﻡ ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ”ﻏﺮﺑﺖ ﻭﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻪ” ﺍ ﯾﻨﺒﺎﺭﺩﯾﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮﺷﺪ .
” ﺍﺯﻧﻈﺮﺷﻤﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟”
” ﻭﺍﻗﻌﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ؟ “!
” ﺍﺻﻼﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ”
ﺷﻤﺎﺩﻭﺳﺘﺎﺑﺮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪﭼﻮﻥ ﻣﻦ
ﻣﻌﻨﯿﺸﻮﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢمخ =تعطیل
جیب =خالی
اعصاب =خراب
دل =تنگ
غم =زیاد
شادی =کم
محبت =رفت
عشق =مرد
عاشق =نیست
رفیق =کجاست
رفاقت =یخ
بدبختی=تادلت بخواد
ولی ما همچنان مخلص شما موندیم.این حال سگی من ;نتیجه ی گربه صفتی توست …..!این پیام تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی به زیبایی لبخندش نیست!نمیدانم ازچه بگویم.ازمهربانی هایت.یاازدنیای ساده صداقتت.نمیدانم.امامیدانم آنقدرخوبی که خوبی هاهم ازتوشرمنده میشوند.برای این که هنوز به تو فکر می‌کنم
هنوز نگرانت میشوم
هنوز دلتنگت میشوم
و هنوز دوستت دارم از خودم متنفـــــــرم…

چون میبینم حتى اسمم رو هم نمیدونى…
آقا؟؟؟؟؟!!!✔

گل اگردرفصل خودبوییدنی است خاک پای دوستان،تاابدبوسیدنی استانتها دریا را برکه ها نمیفهمند.؟ببخش اگر گاهی گم می کنم نشانی ات را…ایمان دارم که کمترین مهربانیها،از ضعیفترین خاطره ها پاک نمیشوند پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانیست..رفاقت با تو دومین افتخار زندگی من است…
اولین افتخار یافتن تو بود…افسانه ها را رهــــــــا کن.
دوری و دوستی کدام است؟؟
فاصله هایند که دوستی را میبلعند !!!
تـــــــــــو اگر نباشی
دیگری جایت را پر میکند…
به همین
ســــــــــــادگی…انصاف نیست دنیا انقدرکوجک باشد که آدم های تکراری را روزی هزاربارببینی وآنقدربزرک باشد که نتوانی آن کس راکه دلت میخواهد حتی یکبارببینی!ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ ؛
ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ
ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺣﻮﺻـﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ… !!اینجا زمین است!
ساعت بوقت انسانیت خواب است.
دل عجب موجود سخت جانی است!
هزار بار تنگ میشود،
میشکند،
میسوزد،
میمیرد!
ولى باز هم میتپد برای دوست…بانگاهم به گل گفتم: ازتوزیباتر چیست؟

گفت: زندگی… زندگی کردم دیدم زیباست امابی وفاست.

به زندگی گفتم: ازتوزیباترچیست؟

گفت:عشق… عاشق شدم دیدم زیباست امامی سوزاند.

به عشق گفتم این چه رسمیست؟!!! ازتوزیبا تر کیست؟

گفت((دوست)) پس تقدیم به عزیز ترین دوست!!!

برای عزیزترین همپای لحظه هایم در غریبانه ترین لحظه تنهایی خویش چشمهایم را تقدیم میکنم،تا هیچگاه به پاکی دوستیمان شک نکند.میدونی خیلی چیزا داری و خیلی چیزا نداری ؟ مثلا معرفت داری ولی لنگه نداری !بگذار تا بگریم ، چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یارانﺷﺎﻳﺪ ﮐﺴﻲ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺧﻨﺪﻳﺪﻱ ﻳﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻲ ﻭﻟﻲ ﮐﺴﻲ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮﺩﻱ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﻴﮑﻨﻲ !!…برای هر کس که ادعای رفاقت می کند درب را باز نکن،خیلی ها مثل بچه ها درب را میزنند وفرار می کنند…بعضی آدم ها ! اونقدر دوس داشتنی و شیرینن
که وقتی به عکسشون نگاه میکنی
به همون اندازه دلت براشون ضعف میره که باهاشون رو به رو میشی
!با دیدن عکسشون کلی حالت خوب میشه…
کلی انرژی میگیری!چه برسه به دیدن خودشوندر عالم رفاقت محبت تقدیمت میکنم، تا در بیگانگی فردا فراموشم نکنی ….نتیجه زندگی چیزهایی نیست که جمع میکنیم، قلبهاییست که جذب میکنیم،خدایا دوستانم هدایایی از رحمت بیکران توهستنددرپناه خود سلامتشان بدار.میگن آخر رفاقت انقدر دوره که عمر آدم کفاف نمیده که بهش برسه اما این پیام میره واسه کسی که آخر جاده ایستادهیک سلام قشنگ و یک دعای ناب از ته دل تقدیم به کسى که جنسش کیمیاست.عهدش وفاست.مهرش صفاست.‎میگن قدیمامحبت،معرفت،رفاقت وعبادت بین همه معنی داشت؟قدیمی میخوامت…یه کفش همه وجودشو فدای کسی میکنه که پا تو دلش میذاره
کفشتم رفیقعراق ۸سال جنگید تااسیر گرفت
مانجنگیده اسیرتیم باوفاشنیدم قیمت زمین تو قلبت گرونه ! ما که فقیریم میشه تو خاطر شما چادر بزنیم ؟ﺗﻮﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺳﯿﮕﺎﺭﺑﺪﻩ،ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﻧﮑﺸﯿﺪﻡ،ﺗﻮﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺣﺮﻭﻣﻪ،ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺮﺍﺏ ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ،ﺗﻮﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺪﻩ،ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﻧﺪﻡ!گلها امضای خدا بر روی زمین هستند، تقدیم به تو که زیباترین امضای خدایی…ﺑﻪ ﺣﺲ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﻟﮕﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺧﺪﺍﯾﺎ :
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻟﮕﺪ ﺁﺧﺮ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺑﺰﻥ
ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺬﺍﺭ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﻪنمی دانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی!
فقط یک آرزو دارم:
که در دنیای شیرینت میان قلب تو با غم،نباشد هیچ پیوندی…بزرگترین خطانسبت به دوست فراموش کردن اوست من هرگزخطانمیکنم
‎((.¤*dihaVahid*¤.)ﺩﺳﺘــــﺖ ﺭﺍ ﺑﯿـــــــﺎﻭﺭ ….

ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ..

ﺩﺳـــــﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺭﺳــــﻢ ِ ﮐﻮﺩﮐــــــــــﯽ …

ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــــــﺖ ﻫــــﻮﺍﯼ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿـــﻢ …

بادبشی خاکتم. درخت بشی برگتم. دریابشی آبتم هرجاباشی یادتم.درویشى راگفتند بهشت بهتراست یا رفیق؟ خندید و گفت.بهشت بی رفیق جهنم اسﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺍﺳﻢ ﯾﻜﺴﺮﯼ ﺭﻭ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺻﺪﺍ
ﻛﻨﻢ …
ﻛﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮕﻢ …
ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ، ﺍﺯ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﯿﺮﻩ …ز قبرستان گذر کردم زمانی .شنیدم ناله یک نوجوانی. به زیر قبر میغلتید و میگفت. رفیقا قدر یکدیگر بدانید.میدونی DOST یعنی چی؟
D=داشتنه
O=اونی که
S=ستایش کردنش
T=تمومی نداره ! !بنازم حسن نیکویت عجب یادی زما کردی،فضای تنک قلبم را،زمین تا اسمان کردیلاتی ترین اس سال برای لوتی ترین رفیق :بیادتم خفن تازمانی که برم توکفنرفاقت غروب بی پایان است که خورشید در حسرت آن می سوزد“با یک فنجان چای هم میشود مست شد”
“اگر بسلامتی تو باشد رفیق”مهربانیت از دور چه نزدیک است و عجب احساس میکنم جغرافیا دروغ محض تاریخ است…میدونی به زودی قراره اعدامت کنن؟؟؟؟
آخه مهربونیت منو کشته…
قاتل…اگر ای دوست تحمل بنمایی ، همچو خاری که شود همدم گل، با تو تا مرز شکفتن ، با تو تا سبز شدن ، آن طرف تر حتی ، با تو تا زرد شدن می مانم .از خدا پرسید

زندگی چیست؟؟

پاسخ داد :گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر

حال را به آرامی و باامید بگذران

آینده ات را به من بسپار

شکهایت را باور نکن

به باورهایت شک نکن

میخام با قشنگی معرفتت دنیایی بسازم که تموم عالم بشن تماشاگر دنیای تو….ای صمیمی ای دوست،گاه وبیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی، ای قدیمی ای خوب، تومرا یاد کنی یا نکنی من بیا دت هستم آرزویم همه سرسبزی توست، دایم از خنده لبانت لبریز دامنت پر گل باد.ﺭﻧﮓ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺴﺎﻟﻢ۳۶۵ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢﻗﻬﻮﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﺵ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﻢﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻤﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻓﺎﻟﻢﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﮋﺩﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭﯾﺴﺖﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺯﺩ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻢﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺿﺪﺍﺩ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﮕﻔﺘﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻢﺭﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺷﺮﺟﯽ ﻫﻢ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯿﺴﺖﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﻗﺸﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻡﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﮐﻤﺎﻟﺸﺎﻥ ﮐﺎﻟﻢﭼﻨﺪﯾﺴﺖ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺻﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻻ‌ﻟﻢ ….گاهى اوقات
فکر کردن به بعضى ها ناخداگاه لبخندى روى لبانت مى نشاند؛
چقدر زیباست این لبخندها…
و چقدر دوست داشتنى اند این بعضى ها…گل بودی جدا شدی
دوست بودی کجا شدی
دیگه پیام نمیدی
مثل غریبه ها شدیدوستی رودی روان است و روان می گذرد،دوستی اتش جان است چه زود می گذرددوستی مدتش مهم نیست دوامش مهمه دوری ونزدیکیش مهم نیست یادش مهمهﺷﺐ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﺮ ﺩﺭﺩﻡ،
ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻡ،
ﺍﺳﻴﺮ ﻇﻠﻤﺘﻢ
امید من کجا ماندی؟
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻡزندگی رو زندگی کن!
نه واسه چشم دیگران!
واسه دل خودت و دیگران!
شاد باش
غمگین باش
شور باش
شیرین باش
نا امید نباش!
زندگی رو زندگی کن !درخت غم به جانم کرده ریشه/
به درگاه خدا نالم همیشه/
رفیقان قدر یکدیگر بدانید/
اجل سنگ است و آدم مثل شیشهبا گفتن یک ” دوست من جایت خالیست ” ،
نه جای من پر می شود و نه از عمق شادی هایت کمتر… فقط دلخوش می شوم که هنوز بود و نبودم برایت مهم است .ﺑﻌﻀـــﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻦ ﻭﻟـــﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴـــﺎﯼ ﺩﯾﮕـــﻪ
ﻫﻢ “ﮔـــﺮﻡ ” ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ …
ﮐﻪ ﺍﮔـــﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ” ﺑﻦ ﺑﺴـــﺖ ” ﺧـــﻮﺭﺩﻥ ﺧـــﯿﺎﻟﺸﻮﻥ ﺭﺍﺣـــﺖ
ﺑﺎﺷﻪ ﮐـــﻮﭼـــﻪ ﺑﻌـــﺪﯼ ﯾﮑـــﯽ ﻣﻨﺘﻈـــﺮﺷـــﻮﻥ ﻫـــﺴﺖ !…
ﺗﻮ ﻗـــﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓـــﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﻣﯿﮕـــﻦ این زنجیر رفاقتمونه، عمرا پاره بشه چون جنسش از معرفته…همه واسه دوستاشون گل میفرستن من موندم واسه گلم چی بفرستمدوست کجایی که دلم تنگ توست;روح و روانم همه دربند توست;بود و نبودم همه در دست توست;کاش بدانی که دلم مست توست…زندگى”باور”دعاهای قشنگ است
برایت دعاهای قشنگ میکنم
آنها را “باور”کن…تست معرفت!اگه خودکارت به اندازه یک کلمه جوهر داشت برام چی مینوشتی؟ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫــــﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ، . . .
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ،
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﯿـــــﺎﻟﯽ ،
ﺑﻪ ﺷــﺎﺩﯼ ،
ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕــــﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ، . . .
ﺍﻣﺎ ، . . .
ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﯾﻦ ” ﻧﻤــــﺎﯾـﺶ “دوستی من وتو مانند میخ طویله ایست که هیچ خری قادر به کندن ان نیست.هزارتا رگ دارم و هزارتا رفیق اما تو شاهرگی و تک رفیقتا حالا ی دیه هندونه د عقب نیسان بحوره زمی چطور موه
اینجوری تیکه پارتم
فدا بچون ورتکس که همیشه پایمونن
ده طرف تیم دیتابیس اختصاصی سی همتو. دمه هرچی لر گرم :)))
پرچمن بیایت دم بیرید دسم خسته بی ?اگه تو ی کشتی باشی و ۵تا حیوون داشته باشی،گاو.گوسفند.پلنگ.اسب.جوجه. طوفان بشه مجبوری ۴تاشون روبندازی تودریا ویکیرونگه داری کدومو نگه میداری؟(جواب:پلنگ:غرورت-گوسفند:خانوادت-گاو:مال وداراییت-جوجه:بچه ات-اسب:عشقت)شما یادتون نمیاد ، یه روزی دوسَم داشت !!!مخلص اونایی هستیم که تو خاطرشون عددی نیستیم ولی تو خاطرمون ابدی هستن….دلامون بزرگه تنگش نکنیم،زندگی آسونه،سختش نکنیم،رفاقت قشنگه ترکش نکنیمﺑﻪ ﺣﺮﻣـــــﺖ ﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ
ﻧــــــــﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺑﺒﺮ
ﮐﻪ ﺭﺍﻫـــــــــﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺎﻗﺘــــــــــﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﻧﻤــــــــــﮏ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢ ﻫﻤﯿﺸــــــــــﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻤﺎﻧـــــــﺪ ..*ﺻﻔــــــــــﺎﯼ ﻣـــﺎ* ﭘـــﺎﺑــﺮﻫﻨـــــــــــﻪ ﻫﺎ ﻣﯿــــﺪﻭﻧﯽ ﭼﯿــــــــــــﻪ ؟
…ﺍﯾﻨـــــــــﻪ کــــــــــــــــــــــــه، … هیــــــــچ ﺭﯾـــﮕـے ﺑـﻪ ﮐﻔـــــﺸﻤﻮﻥ ﻧﯿــــﺴـﺖ .
صافى آب مرا یاد تو انداخت ، رفیق ، 
تو دلت سبز،
لبت سرخ ، 
چراغت روشن ،
چرخ روزیت همیشه چرخان ؛
نفست داغ،
تنت گرم،
دعایت با من ،
روزهایت پى هم خوش باشد…باغبانى پیرم،که به غیرازگلهاازهمه دلگیرم
کوله ام غرق غمست
آدم خوب کمست
عده اى بیخبرند
عده اى کوروکرند
ومیان رفقاعده اى همچوشماتاج سرنداگرانسانها بدانند،باهم بودنشان محدود است محبتشان به هم نامحدود می شود.از آنچه پیش دوست بود ،در خور نثار، تنها مرا دلی بود آن همه شکسته است!دوست آن نیست که از دوست سیر شود،
دوست آن است که با دوست پیر شود.اگه یه تابلو توی آسمون بود که همه دنیا می‌دیدنش روش چی مینویسی?سلامی به گرمی آش رشته که با پیاز داغ روش نوشته:
مرامت منو کشته*141*I love U#OK
بزن تو قلبت رفاقتمون شارژ شه.میدونی چرا همه ی ستاره ی آسمون دورت جمع شدن?
آخه دنیا یه ماه داره اونم فقط تویی.
فدای رفیقی که رو طاقچه ی دلش گاهی روی ما هم یه دستمال میکشهنمی دانم حقیقت خداچیست؟اماخوب میدانم خدا یک احساس زیباست؛این احساس زیباهمیشه پشت وپناهت…هر وقت دلم برات تنگ میشه میام پشت قلبت در میزنم پس هر وقت قلبت میزنه بدون دلم برات تنگ شدهامام علی (ع): ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از آنها ناتوان تر آنان که دوستان خود را از دست بدهند.ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻢ،
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ!
ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺑﺮ ﺳﺮﺵ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ:
» ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ،
ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ «…
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻢ،
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ !
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ» :ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ «.…
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ !
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻣﯽ ﺑﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ
… ﺭﻭﯾﺎ …
ﺩﻟﻢ ،
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖﺗﻨﻬــﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯿــﻦ ﺁﺩﻣــﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ
ﻭﻟــــــﯽ
ﮐــﻨﺎﺭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﻧﯿـــــﺴﺘﻦ!!آدمهای خالص را دوست دارم ، همانهایی که بدی هیچکس را باور ندارند ، همانهایی که برای همه کس لبخند دارند ، همانهایی که بوی ناب “آدم”میدهند . و من باوردارم که تو از همانهایی.روز مرگم هرکه شیون کرد از دورو برم دورش کنید،همه را مست و خراب از می انگور کنید،مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید،مست مست از همه جا حال خرابش بدهید،بر مزارم نگذارید بیاید واعظ، پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ، جای تلقین به بالاى سرم دف بزنید. شاهدی رقص کند،جمله شما کف بزنید….اینومیفرستم به سلامتی هرچی گلدونه به شرط اینکه گلش شماباشی خاکش ما،به شرط اینکه دلمون نشکنی.امیدوارم که قدردوست داشتنم بدونی.ﺍﮔﻪ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﻮﻧﻢ
ﻗﺪﺭ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﯼ ﻧﺸﻮﻧﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺐ، ﺷﺐ ﺳﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯼ ﻭﺣﺸﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺮﺩﻧﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﺐ ﻃﭙﺶ ﻫﺮﺍﺱ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻢ ﺧﻨﺠﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻢ ﻣﺮﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪﯼ
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﭘﺮﺩﻩ ﺷﺐ ﺭﻭ ﺩﺭﯾﺪﯼ
ﯾﺎﻭﺭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺳﻔﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﻋﺎﺩﺕشمع اگر سوخت و به پروانه وفادار نبود/ من برآنم که بسوزم به کنارت ای دوست.زندگی سرسره است میکنی دل از خاک ، پله پله تا اوج ، می روی تا پرواز و سپس از آنجا می خوری سر آرام ذره ذره تا خاک . .تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید، خاطرات پاک با هم بودن است.اگر گدا یاد پادشاه نکند،پادشاه چه داند گدای هم هست،گدای دیدارتم پادشاه /میگن وقتی قاصدک رو دوش گل سواره خوشبختی میاره واست هزارقاصدک آرزومیکنمبه مسابقه محبت خوش آمدید :
سوال ; چرا اس ام اس نمیدهید ؟
۱٫ اعتبار ندارید ؟
۲٫ دلشو ندارید ؟ 
۳٫ حتما ما رو دوست ندارید ؟ 
۴٫ شایدم شماره ما رو ندارید ؟
لطفا گزینه درست را به همین شماره ارسال کنیدآدمهای خوب نه خاطره اند،نه تاریخ!
بلکه حقیقت روزگارند.برای توکه هیج وقت یادنکرفتی بد باشی یه دنیــــــــــا خوبی ارزومیکنممیخوام برات یه سبد گل بفرستم…
ولی برات یه آینه میفرستم تا یک دنیا گل رو توی اون ببینی!“دوست” همان کهنه شرابیست که هرچه بیشتر بماند مستیش بیشتر میشود، تقدیم به کهنه ترین شراب از طرف مست ترین رفیقLLLLLLLΓ
””-o—-o–””
فقط رفقای با معرفتو سوار میکنیم، بپربالاﮔﺎﻩ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍﯾﺎﺩﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ﭼﻘﺪﺭ”ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ”اومدم بنویسم خیلی شبیه حیوونها هستی !اما ….وقتی یاد نجابت اسب افتادم ؛وقتی یاد وفاداری سگ و اون نگاه مهربونش افتادم ….وقتی یاد نهنگ افتادم که به جفتش تا آخر عمرش وفادار می مونه ،وقتی یاد شیر افتادم که اگر گرسنه نباشه ، شکار نمی کنه وقتی یاد قو افتادم که غرورش رو خیلی دوست داره !وقتی یاد مرغ عشق افتادم که بدون جفتش میمیره ….به خودم گفتم : خیلی نامردیه تو رو به حیوون تشبیه کنم … !!!ﺟـــﺎﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﯼ ﮐـﺘـﺎﺏ ﺟـﻐـﺮﺍﻓـﯿـﺎ ﺧــــــــــﺎﻟﯿﻪ
ﺑـﺎ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ “ﭘـﺴﺖ ﺗـﺮﯾـﻦ ﻧـﻘـﻄـﻪ ﯼ ﺩﻧـﯿـﺎ ((:”دوستی چون مرکزاست/زندگی چون دایره/نیم آن عشق است ومهر/نیم دیگرخاطره .ﺷﺐ!.. ﻣﻦ !.. ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ..
ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﻭﺗﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ!!
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻡ !!!..زیباترین منش آدم محبت اوست،تقدیم به کسی که چشمه محبتش هرگزکم آب نمیشودﯾﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﻪ! ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮﺵ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺑﺎﺷﻪ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﻪ:
….
ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ
ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ
ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩارزش ما در کاری که انجام می دهیم یا کسی که می شناسیم نمی آید
ارزش ما در این جمله است که: ما که هستیم؟
پس
هیچ وقت فراموش نکن که بعدازهراحساس شکستی ؛ برای خود ودوستانت همیشه بهترین خواهی ماندکاش میشد همچو آواز خوش یک دوره گرد،زندگی را بارفیقان بار دیگر دوره کرد…ساقیا باز خماریم به جامی بنواز, خاطر خسته مارا به سلامی بنواز, گر میسر نشود بگذری از کوچه ما, گاهگاهی دل مارا به پیامی بنوازاگه میشدکف دست هرکی۱جمله بنویسی که هیچ وقت پاک نشه کف دستم چی مینوشتی؟هر گاه دلت یاد کسی کرد و فروریخت،آنگاه به یاد آور که من هم ب یاد تو چنینماسمش رامیگذارم دوست مجازی…اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته…وقتی دلتنگی هاوآشفتگی هایش رامینویسدوقت میگذاردبرایم, وقت میگذارم برایش, نگرانش میشوم, دلتنگش میشوم, وقتی درصحبت هایم, به عنوان دوست یاد میشودمطمین میشوم که حقیقی ست, هرچندکنار هم نباشیم هرچندصدای هم را هم نشنیده باشیم, من برایش سلامتی وشادی آرزو دارم هرکجا که باشد…{همه شمادوستانم دردنیای مجازی را دوست دارم}.اگر کارگردان بودم
صدای نفس هایت
موسیقی متن تمام فیلم هایم بود…اگر “او” برای تو ساخته شده است، “من” برای تو ویران شده ام…ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ “ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ” ﻣﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ “ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻢ” ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﻭ ﻧﻮﺑﺖ “ﻣﻦ” ﮐﻪ ﺷﺪ “ﺷﺎﻧﻪ” ﺧﺎﻟﻰ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را می دانند و باز دوستم می دارنداین دنیا را به آنانى هدیه میکنم که به خیالشان دنیافقط براى آنهاست………. ولى براى توآسمان راآرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست………ازخدای آسمان آنچه میخواهی بخواه که حاجت دلهای آسمانی رواست…{M&…}ﺭﻓﯿﻖ ﺑﯽﻣﻌﺮﻓﺖﺭﺍ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺷﻮﻡ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﺍﺯﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﺩدوستى کلام زیبائست که هرکس درکش کرد ترکش نکرداگر می دانستم بی من خوش تری ،

نوبت به تو نمی رسید !

من

ترکت می کردم . . .

(︶︿︶)

اگر چترت خداست ، بگذار ابر سرنوشت هرچه می خواهد ببارد. لحظه هایت آرامروزهایم گذشت اما
روزگار از من نگذشت!
اما
من از روزها و روزگار گذشتم
بگذرید از من!عاشقان راعشق فرمان میدهد،لوتیان را معرفت ،پس سلام ای عاشق لوتی صفتمحبت نه حساب است که فراموش شود نه چراغ است که خاموش شود…خدای خوبم تقدیر خوبانم رازیبا بنویس تامن جز لبخند آنها چیز دیگری نبینم ؛ 
‏از”موریس مترلینگ” پرسیدند دوست بهتراست یا برادر؟گفت: ما درانتخاب برادر نقشی نداریم،اما دوست برادریست که خودمان آنرا انتخاب کرده ایم.به ۴دلیل بهت اس میدم :۱خیلی باحالی۲دوست دارم ۳بیادتم ۴ارزش زنگ زدن نداری. ناراحت نشو عزیزم آهن که نیستی که زنگ بزنی ؛توازطلاییقلب من فرش آنهاییست که هرازگاهى یادى از وجود خسته ام میکنند.رسم ما آوارگان ترک وفا و دوست نیست.رسم ما دریادلان خشکیدن احساس نیست.ما محبت رابه نام دوست ارزان میکنیم.تا صداقت زنده است ما هم رفاقت می کنیمﻫﻮﺍ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺷﯿﺸﻪ ؛ ﭼﺮﺍ ﺑﺨﺎﺭ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ ؟
ﻧﺘﺮﺱ ؛ ﺭﻓﺖ … ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺳﻤﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢمیگن نارنگی چون پوستش زودکنده میشه پیش مرگ همه میوه هاست
نارنگتیم ..ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻪ … !
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺷﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ …
ﮐﻪ ﻧﮑﻨﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ …. |:!وقتی که توپیروزمیشی،من باغروربه دنیامیگم.این دوست منه.وقتی که توشکست میخوری من پشت سرت محکم ایستادم دستت تو دستمه میگم من دوستتم .معرفت با وجود مسیر طولانیش اکه ایستکاهی هم داشته باشه تو آخرشیامیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته یک دونه از غمهای دلت کم بشهو دیگه هیچوقت ناراحت نباشیآدما باید یکیو داشته باشن که هر وقت
خسته
پکر
داغون
عصبی
و مریض بودی
ازت نپرسه
چرا؟
فقط دستت رو بگیره و بگه
بلند شو بریم یه دور بزنیم، دوست ندارم این شکلی ببینمتبلند بگو لا اله الله

o[email protected])))

رفیق،اگه بین ما چیزى به هم خورده فقط استکان بوده که اونم به سلامتیت…
زندگی معلم بی رحمیست اول امتحانمیگیردبعددرس میدهد ، باشروع هرصبح فکرکن تازه به دنیا آمدی مهربان باش و دوست بدارشاید که فردایی نباشد
آروم باش رفیق…تقصیر ما نیست….بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند….نه ماندگار…
بیابا هم باشیم..
نه یکسال بلکه یک عمر.بگذار آوازه ی رفاقتمان چنان درشهر بپیچد که رو سیاه شوند آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند…
درزندگانی به یاد سه تن سوختم اول: مادرم که چشم به اودوختم دوم:پدرم که مردانگی ازاوآموختم.سوم:رفیقی که جز مرام ومعرفت ازش چیزی نیاموختم.
رفاقت مثل برگ درخته وقتی ازدرخت کنده میشه بازبه پاش میفته، برگتم عزیزم
رفاقت را از دیده بیاموز، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید….
این اس ام اس رو میفرستم برای همه خوب ها که سخت مشغول شطرنج زندگی هستند و نمیدونند که ما،مات رفاقتشون هستیم
اگه یه روز چشمات پر اشک شد و دنبال یه شونه گشتی که گریه کنی صدام کن . بهت قول نمی دم که ساکتت کنم…ولی قول می دم که پا به پات گریه کنم رفیق!
زیاد هستن آدم هایی که
میخوان مال اونا باشی.
اما
خودشون مال تو نیستن
میگن غروب جاییه که آسمون واسه زمین میمیره.
غروبتم رفیق…
با معرفت ترین چیز البومه چون اگه هزار سال هم سراغش نری باز هم عکستو تو دلش نگه می داره .آلبومتم عزیزم.
(‏ ‏(.¤*dihaVahid*¤.)‏ ‏)‎
دوستی”گندمکی”است در معبد” یاد “، چون که باخوشه ذخیره است به آفت نرود
ﺍﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ .
ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻩ، ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻢ ﺷﺪﯼ .
ﺑﯿﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ .
ﻧﺰﺩﯾﮑﺖ ﺑﺎﺷﻪ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ .
ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺨﻨﺪﻩ، ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ، ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﻪ، ﺑﺠﻨﮕﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺨﻮﺍﺩ ﺑﻐﯿﺮ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺗﻮ ….
ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻦ ﺩﻭﺳﺖ؛ … ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ……..
گاه یک نگاه آنقدر مهربان است که چشمانمان رهایش نمیکند،.. و گاه یک*دوست*آنقدر عزیز است که برای همیشه در قلبمان میماند.
اگر دیوانگی نیست پس چیست؟
وقتی در دنیای به این بزرگی. . .
دلت فقط هوای کسى را میکند که هست ولى نیست. . . .
دوست خوب مثل لواشک مى مونه حتی اگه بهش فکر کنی دهنت آب میفته.
دیشب دفترچه قسطامو ورق میزدم تمومی نداره لامصب… تا آخر عمر بدهکار مهربونیاتم!
نفهم بی شعور احمق کثافت بی لیاقت به کسی میگن که قدر گلی مثه تو رو ندونه!! //
به قلب مانزدیک تراست آن کسی که ازچشم های مادوراست!
ﻳﮏ ﺩﻳﺎﻟﻮﮒ ﺯﻳﺒﺎ
(ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﻴﺒﺎﺑﯽ):
ﺑﺒﻴﻦ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ، ﺑﺎﺵ. ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ، ﺑﺎﺵ. ﻗﻬﺮﯼ، ﺑﺎﺵ. ﻫﺮﭼﯽ ﻣﻴﺨﻮﺍﯼ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺵ.
ﻭﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯽ! ﻓﻤــــﻴﺪﯼ؟؟
فکر کردن به بعضی ها لبخندی از شادی بر لبانم مینشاند
چقدر دوست داشتنی هستند این بعضی ها
آییـــنه بهترین دوست این روزهاى من شده
هر چقدر هم که گریه کنم…
هــــــــرگز نمـــــــــى خنده…✔
dir shenakhtamat!to kheili khub budi…vali khodat nabudi!be rasme refagate dirineman,cheshmanam ra mibandam,,to ham negabat ra bardar, rafig…bogzar suratat havayi bokhorad!!!
روزهای سختم که تموم شد ، میرم میزنم رو شونه خدا، میگم جنبه رو حال کردی……..؟!
یه باغبون برای داشتن یه گل قشنگ نوکر هزار خار میشه!باغبونتم گلم
تقدیم به تنها صدف دریای خاطره ها، که مرام او بی کرانی اقیانوس هاست.
ازپنجره روزگار که به درخت عمر مینگرم خوشتر از یاد رفیقان ثمری نیست…
اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره
لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تورو برای کریسمس میخوام!:*@};-;)‎
میگن تمام گلهای دنیا احتیاج به خاک دارند پس خاک زیر پاتم!
گوته می گه: دوست خوب مثل کوه می مونه وقتی نزدیکشی نمی بینیش. ولی وقتی ازش دور می شی تازه می بینی چقدر بزرگه؟
———-*———-
این یه تار موی توه که به تمام دنیا نمیدمش….
حتا اون شپش وسطشو رفیق!
احکام رفیق…
1.دیدنت واجب
2.به یادت بودن مستحب
3.فراموشیت مکروه
4.ندیدنت حرامه
ﺑـﻼﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣـﺮﮔـﻢ …
ﻣـﺮﺍ ﺑـﻪ ﺧــﺎﮐــ ﻧﺴﭙـﺎﺭﯾــﺪ؛
ﺩﻭﺳـﺘـﺎﻧــﻢ ﻋﺎﺩﺗـــ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﮐـﻪ …
ﺩﯾــــﺮ ﺑﯿــﺎﯾﻨـــــﺪ…
آدمهای ساده را دوست دارم. همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند. همان ها که برای همه لبخند دارند.
آدم های ساده را دوست دارم. بوی ناب “آدمیّت” می دهند..
می گن خدا ابر رو به گریه در میاره تا گل بخنده پس هر وقت بارون اومد یادت نره بخندی.
” رای دادگاه”درخصوص اتهام شما دایربرحمل مرام و توزیع بی رویه محبت ونگهداری بی حد معرفت وعلاقه وافر به دوستان,باتوجه به سوابق ودفعات وبیم ارتکاب مجدد,بارعایت ماده٢٢ق.م.ا.به حبس ابددرقلب اینجانب محکوم میشوید.رای صادره حضوری وقطعی است.
می دونی فرق تو با عطر چیه؟؟؟ عطر یه روز گل بوده ولی تو همیشه گلی
امشب با بقیه شبها فرق میکنم…
بدجور خواب دارم…
حس میکنم پلکایم همدیگر را لمس کنند …
دیگ از هم جدا نمیشوند…
پیامى بزن تا خواب از بى خواب شوم…✔
ﺳﻮﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﻑ ﺩﺍﺭﻩ،ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ/ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﺁﺩﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻦ :
.1 ﺗﻮ
.2ﺑﻘﯿﻪ
ﺁﺭﻩ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﺎﺳﺖ
هی لوطی …
اگه مسیرت جلوی آینه افتاد: بی زحمت این رفیق ما رو ببوس… //
بایک فنجان چای هم میتوان مست شد…اگربه سلامتی توباشد…
در گذر زمان،لابلای ازدحام آمد و شد روزها،
از مهر من به تو کم نخواهد شد،چرا که ریشه های دوستیمان ژرفتر از عبور لحظه هاست.حتی اگر مجال صحبتمان نباشد
یاد تو با خاطر من در گفت و گوست …
In toee:
O—–[email protected]——@- ‘
این نیسان با یک بشکه محبت قاچاق تقدیم به تو
فقط دمت گرم
بی زحمت مسیج رو پاک کن نیسان دزدیه
ای دوست…!از بس ک صدا نزدی اسمم را”جانم”را ک برایت کنار گذاشته بودم گندید…
دوست واقعی کسی است که اگر ساعت ها درکنارش بنشینی و صحبتی بینتان ردو بدل نشود،بعد از خداحافظی احساس کنی که ساعت هابااو دردودل کردی.
فدای رفیقی که:قلبش یه رنگه عشقش پررنگه چشاش خوش رنگه دل ماواسش تنگه
مهربانى بهترین عطرى است که درگل جاریست وشماخوش بوترین شاخه گل دنیاید
هروقت بارون اومدبروزیرش تاخیس شی آخه گلهازیربارون خوشبوترمیشن
ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻳﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﻫﺪ .
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ .ﺍﺷﮑﻢ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺍﺯﺣﺴﺮﺕ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺪﻱ ﻭﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ .
ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻭﺭ …………….
دوست خوب پادشاه بی تاج و تختیست که بر دل حکومت میکند….. سلام پادشاه
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘـــــــــــﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳـــــﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـــﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑــــــﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
گاهی آرامشت را بر هم میزنم فقط برای اینکه به یاد بیاوری که تنها نیستی… دوستی داری که دوستت دارد همین…
هر وقت گلی رو بو کردی هرگز اون رو نگاهش نکن. چون اگه نگاتو به خاطر بسپاره شوق دوباره دیدنت اون رو پرپر می کنه.
قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند
گرچه دنیافراموش کندخاطره هارا
توفراموش مکن خاطرمارا
بیا دوستی هامون رو محکم به هم گره بزنی که هیچی نتونه بازش کنه حتی ” دندون روزگار”
ﺩﻧﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ…!
ﻣـﯽ ﺧـﻮﺍﻫـﻢ ﮐـﻤـﯽ ﺭﺍﺣـﺖ ﺑـﺎﺷـﻢ …
ﻭ ﭘـﺸـﺖ ﺳـﺮ ﺩﻟـﻢ ﺣـﺮﻑ ﺑـﺰﻧـﻢ !
ﺷـﻤـﺎ ﻧـﺸـﻨـﯿـﺪﻩ ﺑـﮕـﯿـﺮﯾـﺪ ؛
ﺩﻝ ﺍﺳـﺖ ﺩﯾـﮕـﺮ …
ﺷـﻌـﻮﺭ ﺍﮔـﺮ ﺩﺍﺷـﺖ …
ﻧـﻤـﯽ ﮔـﺮﻓـﺖ
این SMS نیست! یک احساس پاکه که با صدای SMS میاد تا بگه “به یادتم” /
ﺑﭽــــﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﮑـــﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡﻓﻘـــﻂ ﺯﻧﺒــــﻮﺭﻫﺎ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨـــﺪﺑـــــــﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ … .ﺩﯾـــﺪﻡ, ﺷﻨﯿـــﺪﻡ, ﺭﻓﺘــــﻢ, ﺁﻣـــﺪﻡ … .ﻭ ﯾــــﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘــــﻢ …. .ﻧــــﻪ, ﺁﺩﻣــــــﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﯿــــﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨـــﺪ … .ﻫﺮ ﭼﻘـﺪﺭ ﺻﻤﯿــــــﻤﯽ ﺗﺮ, ﻋﺰﯾــــﺰﺗﺮ … .ﻧﯿﺸﺸـــﺎﻥ ﺳـــــﻤﯽ ﺗــــﺮ !
هر وقت لبخند به دنبال جایی برای نشستن میگردد,آرزو میکنم لبانت ان نزدیکی باشد
آرام بــــــاش رفیق !
هیچ گرسنـــــــه ای باقـــی نمیـــمانــد.. .
شکــــ ندارم
همین روزهــــا همه سیر می شوند از “زنــــدگــی”
مخلص کسی که مرامش اونقدر فابریکه که توی هیچ نمایندگی قطعاتش پیدانمیشه!
هزار دستگاه ریو، صد دستگاه آپارتمان، هزار سکه طلا و میلیاردها ریال اسکناس دو هزارتومانی فدای یه تار موی گلی مثل تو
یه گنج یه دوست خوب همیشگی نیست ولی یه دوست یه گنج همیشگیه!!
دوستی حرف قشنگی است به خاطر بسپار”تا ز یادت نرود آنچه میان من و توست”
گل لاله,گل نرگس,گل پونه,گل یاس. همه تقدیم به کسی که خودش سالار گلهاست.
درتنهاییت کنار پنجره خاطرات، یک استکان چای داغ میهمان من؛
چای رفاقت من همیشه تازه دم است.
اگر دیدی یک پروآنه روی سرت نشسته هیچ
وقت آن را نپران.چون آدرس بهترین گل دنیا را
به او دادم.
دوست دارم که یه تریلی بخرم..تو بیای کنارم..نه بخاطر اینکه چایی دستم بدی…نه…میخوام پشتش بنویسم ::بوق نزن…سالار خوابه
همیشه رفتن بهترین نیست
گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست
چه قهر باشیم چه آشتی
اصل درست این است که دوستان ما در خانه ی دل ما جا دارند….
ﻣﺎهر چی که تلخی بود امتحان کردیم اما دیدیم هیچ چیز تلخ تر از ندیدنت نیست.
اینجارادیودل است صدای مراازعمق قلبم میشنویداین یک پیامک نیست یک احساس پاک است که میگوید فراموشی درمرام مانیست!
عشق فقط عشق لاتی
6ماه زندانی بی ملاقاتی
عرق و آبجو با هم قاطی
فکر نکنی که ما لاتیم
ما فقط خاطر خواتیم !
فدای رفیقی که اگه تو دنیاجا نباشه، تو قلبم اندازه ی تموم دنیا واسش جا هست.
بـعـضے سَـطـرهـآ رآ نـنوشته میـشود خــوآند
مـآنند آدمـ هـآیـے کـ ـﮧ نـدیـده مـیتوآטּ فَـهمید
درک کــرد
بـا آטּ هـآ بـود و از آטּ هـآ لـذت بـرد
مـثل ِ “تــو”
مـثل ِ هـمه ے آטּ هآیے کـﮧ ندیدمـ
و یـک روز از بـیـטּِ ایـטּ هـمــﮧ فـآصلــﮧ آمـدند و مَـحرمـِ دلـمـ شـدنـد
آمـدنـد و شـدنـد “دوســت”
دوسـت هـآیـے کــﮧ شـآیـد سَـطر نـنوشـتــﮧ اے بـآشـند بـرآی خـوآنـدטּ
و سـطر نـنوشـتــﮧ ے دلــمـ رآ بـخوآنـند…
اگر آدرس منو نداری یاداشت کن :شهرصداقت! میدان عشق! خیابان وفا! جاده صمیمیت! کوچه دل پلا ک راستی ! ایستگاه قلب ! روبروی فروشگاه عشق!جنب تعمیرگاه قلبهای شکسته!
از خدا میخواهم انچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد
نه انچه را ارزو دارى
زیرا….
گاهى ارزو هاى تو کوچک است وشایستگی تو بسیار…
ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ…
ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ…
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺑﻐﺾ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ…
ﺍﺧﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ…
هواشناسى دوست:
به دلیل دورى شماهواى دل ناصاف تاقسمتى ابرى همراه باآه پراکنده میباشداین سامانه سوزناک تاروز دیدار پایدار خواهد ماند.‎
مهربانی راازمعرفت توآموختم پس مهربان ماندم که معرفت توراماندگارکنم.
اگرچه قیامت عظیم و پرخطراست “امافراق عزیزان قیامتی دگراست”
ﺑﻮﺩﻧﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ
ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺍﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ
در قمار زندگی ما در نهایت باختیم !!!!
بس که تک خال محبت بر زمین انداختیم…
برای اینکه یک دوست خوب داشته باشید،یک دوست خوب باشید.
ﺩﺭﻭﻗﺖ ﺍجل، ﻧﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺭﻓﺘﻦ ﺟﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺩﻭﺳﺖ ﺟﺪﺍﻣﯿﺸﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﺯﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
این یه قانونه!
هرچی کمتر در دسترس باشی ارزشت بیشتره!
زیاد که باشی میره به حساب آویزون بودنت!
باران تکراری نمیشود،هروقت ببارد دوست داشتنیست،تو برای من بارانی…
ازکسانیکه از من مـــــــــــتنفرند سپاسگزارم. ، آنها مرا قویتر میکنند
از کسانیکه مرا دوســـــــــــــــــــــت دارند ممنونم،آنان قلب مرا بزرگتر میکنند.
ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشـــــــــــــکرم،آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست .
از کسانیکه با من مـــــیمانند سپاسگزارم، آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتر است مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست
زنده بادخودمون!!!که همیشه همینی بودیم که هستیم،اماهرکی باهامون بوداون چیزی که نشون میداد نبود
سلام امشب شب مهربونیه(*)این ستاره روبفرست به دوستای مهربونت(حتی به من البته اگه هستم)بعدش آرزوکن اگه سه تاش برگشت به آرزوت میرسی.
سلام میدونی رفیق? اگه حماقت وجود نداشت نادانی هم معنی نداشت، اگه زشتی نبود زیبایی هم بی معنی بود. می بینی؟ دنیا به تو هم نیاز داره.
ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻭ
ﻏﻤﻨﺎﮎ ﺗﺮ،
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﻢ …
به همان قدر که چشم تو پر از زیباییست بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است
ﯾﺎﺭ ﺩﻝ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﻓﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ … ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻋﺠﺐ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ …
روزمرگم هرکه شیون کند،از دور و برم دور کنید/همه را،مست و خراب ازمی انگورکنید/مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید/ مست ومست ازهمه جا،حال خرابش بدهید
/بر مزارم مگذارید بیاید،واعظ/ پیرمیخانه بخواندغزلی،ازحافظ/جای تلقین به بالای سرم،دف بزنید/شاهدی رقص کند،جمله شماکف بزنید
روزمرگم،وسطه سینه من چاک زنید/ اندرون دل من،یک قلمه،تاک زنید/روی قبرم بنویسیدکه وفادار برفت/آن جگر سوخته هم،خسته ازاین دار برفت
اگه اشکم شراب بشه…..! امید هام سراب بشه! جوانیم خراب بشه! تمام هستیم فنا بشه باز هم بیادتم!
معرفت وصفای دلت را به رخ آسمان میکشم تا به زیبایی مهتابش ننازد…
نه سوسولیم نه لاتیم
هرجا باشی باهاتیم
دربه در نگاتیم
خلاصه خاک پاتیم!
دو کس هرگز از ذهن انسان فراموش نمی شوند. اول خدا، دوم رفیق با وفا!!!
شبی بادوست به سر بردن دوصددنیابهادارد/ خوشاآن کس که دردنیا رفیقی باوفادارد
زمانه بی رفیقان سخت تلخ است * دل بی دوست گویی پر ز درد است * خوشا با دوستان یکجا نشستن * که دنیا بی رفیقان مثل قبراست .
زخم ها تلنگری شدند
بر یک ثانیه احساس زندگی
از آخرین ضرربه تو سالها میگذرد
اما قلب من هنوز کبود است…!!!
سرنوشتم مانند قلیان شد….تاکه طعم داشتم بامن بودند….ازطعم که افتادم گفتند:
“”
بریم….

شکفتن هیچ گلی به زیبایی لبخند دوست نیست.بخت واقبال اگربادل ماکج بکند=یازمین داغ شودابرسیاه لج بکند*خشک گردداگرچشمه،اگردریاچه=یااگرماشویم روی زمین بازیچه*بازهم این دل من تشنه یک جرعه وفاست=بازهم یادشماراحتی خاطر ماستاین مسیج فقط برای سالار دلهاست ،
پس برای کسی نفرست ، چون فقط خودت سالاری!زندگی قشنگه انگار

حتی با پای برهنه

حتی وقتی آرزوهات

قد یه اتاق رهنه. . .

مارابه عنوان هیزم رفاقت قبول کن تا به احترامت خاکسترشویم…ﺧﯿﻠـــــﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ، ﻧﻪ
ﻃﺎﻗﺖ ….
ﻃﺎﻗﺖ ﮏﯾ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻤــــﻮﻡ ﻣﯽﺷﻪ ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻧــــــﻪآهای سالار
‏|””””””””””|_:!””-.,
‏”@@”””””” “”@”””
یه کامیون محبت برات آوردم.کرایه ما باکیه ؟علم بهتره یا ثروت؟ هیچکدوم!یه ذره معرفت!؟ که تو یه دنیاشو داری.یخ واسه اینکه آب رو خنک کنه خودشو فدا میکنه ، آهاى رفیق ! یخ روزگارتم!کلمه دوست بسیار کلمه بزرگ و زیباییه :
د : دل دریایی
و : وفاداری
س: سعادت یکی شدن
ت : تایی که هیچوقت نباید بین من و تو باشه  . . .همیشه داشتن”بهترینها”به آدم غرورخاصی میده “مغرورترینم”چون توبهترینی.ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻡ ﻫﺮﮔﺰ *ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ ﺭﻓﯿﻖ*احمقانه ست !

ولی با همه ی بدیهات ، هنوزم رفیقتم………… نه حریفت !!

کاش اینُ می فهمیدی………!✔

شادی زندگی قابل تقسیم به هر چند بخواهی میشود تو بخشنده باشو شادیت را به همه ببخش
ولی غم هایت را بر دوش دیگران نگذارنگران فردا نباش ، خدای دیروز و امروزت فردا هم هست. فردایت قشنگﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺳﯿﮕﺎﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻓﻨﺪﮎ
ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﺴﻮﺯﺩ
ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻓﯿﻖ ﺍﺳﺖ …ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎﺵ ـــ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻡﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺷﺎﻝ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ،
.
ﻭ ﺳﺮﺵ ﮐﻼﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ !
.
.
.
.
.
ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﺁﺏ ﮐﺮﺩ . . .اگر قرارست برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم،بهتر آن است آنرا خرج لطافت یک لبخند ویا نوازشی عاشقانه کنیم.شکسپیرفرستنده :دوست مدرک:رفاقت دلیل:دوست داشتن هدف:یادکردن گیرنده :یه گلمى د ونى کوچک ترین ذ ره د نیا چیه ? دل منه , چون واسه دیدنت یه ذ ره شدهعمری دیوار بودم و تکیه گاه رفقا،اکنون نیز خراب شده ام و خاک پای رفقااین پیامکوروبخونى اسیرمنی@نخونی به فکرمی@جواب ندی عاشقمی@جواب بدی دیوونمی@حذف کنی دوستم داری@تک زنگ بزنى خاطر خوامی@حالاچیکارمیکنى؟
بگوشنیده بودم میگفتند
هروقت دلت تنگ شدبروکنارساحل،آدم روآروم میکنه
امابعدفهمیدم معرفت بعضى آدماحتى دریاروهم آروم میکنه.ﺳﺎﻣﻮﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﻨﺎﺯﻥ-ﻻﺗﻬﺎﺑﻪ ﻗﻤﺸﻮﻥ-ﮐﺮﺩﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ-ﺷﯿﺮﻫﺎﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺸﻮﻥ-ﺯﻧﺪﻭﻧﯿﻬﺎﺑﻪ ﺣﺒﺴﺸﻮﻥ-ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﮐﻮﺯﺍﺷﻮﻥ -ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﺷﻮﻥ-ﺑﻮﮐﺴﻮﺭﻫﺎﺑﻪ ﻣﺸﺘﺸﻮﻥ-ﻭﻟﯽ ﻣﺎﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﺎﯼ ﺑﺎﻋﺸﻘﻤﻮﻥ ﻣﯿﻨﺎﺯﯾﻢ!اگه یه وقت توپت افتاد خونه همسایه اونم پارش کرد اصلا ناراحت نباش چون هنوز یه رفیق داری که حاضره دلشو بندازه زیرپات تا باهاش بازی کنیمیگن وقتی لحظه ی مرگ آدما فرا میسره دل کندن از رفیق سخت تر از دل کندن از دنیاست خدایا فقط به عشق رفیقم نه به خاطر دنیا از مرگ بیزارمدوستی را در دل به جای عشق سپردم!
تا با یاد دوست از غم هیچ عشقی نسوزم…!!بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی.از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی.گاه و بیگاه یادی از ما میکند.با مرامش مارا شرمسار میکند.زنده باد کسی که وقتی بردم گفت:
اون رفیق منه
اما وقتی باختم گفت:
من رفیق اونم!!!!دوستانی هستند به مانند کوههای سر به فلک کشیده، استوار،راسخ و بزرگ،هم صحبتی با آنها شرف است و رفاقت با آنان ضمانت سلامت، در کنارآنها بودن حق است،فراموشی آنان محال و دعا برایشان واجب و شما مصداق آنی.زیباترین ستایشها نثارآنکه،کاستی هایم رامی بیندوبازهم دوستی رابجامیاوردگرگها هرگز گریه نمیکنند
بلکه هرگاه دلتنگ میشونند برفراز بلد ترین کوه ها میروند و دردناک ترین زوزه هارا میکشند
گرگتیم داداشفداى رفیقى که رو طاقچه دلش گاهى قاب مارو هم یه دستمال میکشه

از سراسر وب

خرید آنلاین کتاب با بهترین قیمت ها از نویسندگان و مترجمان بزرگ ایران و جهان؛ برای دیدن تخفیف ها از سایت ما دیدن فرمایید.

برای دیدن بهترین و به روزترین فیلم ها  و دانلود سریال ها و فیلم های خارجی کلیک کنید.

برای آشنایی با نکات همسرداری برای خانم ها و آموزش هایی برای زندگی و روابط بهتر با ما همراه باشید.

چگونه پیج اینستاگرام خود را بازیابی کنیم؟ بازگردانی پیج اینستاگرام بصورت تخصصی و با نرم افزارهای کاربردی و روشهای تضمینی و بدون آسیب.

لیست غذاهای ایرانی و فوت و فن ها و آموزش های دقیق آنها را بصورت رایگان دریافت کنید و یاد بگیرید. با آشپزهای حرفه ای همراه شوید.

آشپزی را به آسانی یاد بگیرید؛ برای دیدن بهترین آموزش آشپزی و پخت غذاهای ایرانی و خارجی و انواع کیک و شیرینی کلیک کنید.

تازه ترین کتاب ها در همه زمینه ها را با قمیت مناسب در فروشگاه کتاب ابوعطا ببینید؛ پاتوق دوستداران کتاب و کتابخوانی

اگر دوست دارید به همسرتان هدیه بدهید برای خرید ساعت مچی زنانه ، خرازی واچ بهترین است

اگر وقت کافی برای طراحی گرافیکی ندارید با هزینه ای اندک بهترین پروژه آماده را داشته باشید

آشنایی با انواع مدل مختلف کیک ؛ تزیین و آماده سازی شیرینی های خوشمزه خانگی

بهترین قیمت تاب ریلکسی در ایران ؛ برای یک آخر هفته ی خوب در کنار خانواده

با کمترین هزینه یک کتابخانه شخصی داشته باشید و از مطالعه لذت ببرید

با استفاده از یک طرح توجیهی خوب ، می توانید یک کسب و کار خوب داشته باشید

همین حالا بی حالی و خستگی های اول صبح را با درمان کردن بی خوابی از بین ببرید

شماره سازندگان ساختمان در ایران در سال 1400 + پروژه های در دست ساخت

ساعت با قیمت خوب میخواهید؟ ساعت هوشمند شیائومی وارد بازار شد

بهترین کولر گازی برای شرایط سخت آب و هوایی کولر گری مدل S4 MATIC-J24H1 است

با گارانتی موزر خیالتان از بابت اورجینال بودن ماشین اصلاح راحت است

قیمت خانه در ترکیه کاهش یافت ، دریافت قیمت روز خرید ملک در ترکیه ؛ ترک گشت

همچنین ببینید

گلچین برترین اس ام اس ها درباره خدا

گلچین برترین اس ام اس ها درباره خدا  اس ام اس راجب خدا برای خداوند …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *